K-021 Mosul, Iraq

 1 Piştî ṣeḍḍam ṣaqit bî ş ḥukum em ç’ûne/ we’ẓê mîsil gelekê nexweş bî, em ç’ûne gund, em ç’ûne gundê me.
  After the fall of Saddam’s regime we left, the situation in Mosul was very bad, (so) we left to go to our village.
 2 Gundê me nêzîkî seddê ye, sedda Mosil.
Our village is close to the dam, the Mosul dam.
 3 Em çûyne gund, îca jina mamê min, mala mamê min li wê dê bîn, jina mamê min ez dîtim.
We went to the village, then my uncle’s wife, my uncle’s house was there, my uncle’s wife saw me.
 4 Jina mamê min xwea ziłamê min e vêga.
My uncle’s wife is now my husband’s sister.
 5 Îca ewê ez dîtim li wir, gote min “ez-ê te ş brayê xwe re bixwazim.”
So she saw me, there, and told me “I will ask your family to give you as a bride for my brother.”
 6 ewilî ez dîtim, paşî piştî hingî me dît/ hatin ez xwastim û bî neṣîb û.
First she saw me, then they came and asked for me and it happened.
 7 Mamê wî ez / hat ez xwastim bes ew ne li wê dê bî, ew-il Brîṭanye bî, ʕeyiş bî.
His uncle came to ask for me but he was not there, he was in the UK, settled there.
 8 Ş-mi re ṭeswîrê-î rêkirin ew mi dîtin.
They sent me his photos, I saw them.
 9 Paşî mamê wî yê mezin û ew hatin ez xwastim û bî neṣîb û şîranî înan.
Then his uncle and theirs came to ask for me and then it happened.
 10 Yeʕnî roja şîranîyê xelek kirne destê mi de, murovê wa hatin, û ʕalem ʕezimandibîn, û gelek yeʕnî murovê me hatin, murovê wa.
They brought sweets, they put bracelets on my wrist, their relatives came, they had invited people, that is, many relatives of ours and theirs came.
 11 Û ez çûm yeʕnî min hindek tişt ji xwe re kirîn û ev, û ş/ xelek kirne destê mi de hingî, û paş şuẋlê xwe me k’emil kir û ez ç’ûme/ ez ç’ûme ʕemman, Urdun.
I went and bought some stuff for myself and they put bracelets on my wrist, then we arranged the things and I went, I went to Amman, Jordan.
 12 Ziłamê min ew hat li wê dê mi dît.
My husband came and I saw him there.
 13 Mi-l wê dê dît, hat, me zewaca xwe ç’êkir.
I saw him there, he came and we bound our marriage act.
 14 Hate meṭar p’êşîya me, hema hingî cara ʕewilî bî min dîtî, piştî ṭeswîra-w ew yeʕnî mi dîtibîn berî hingî.
He came to the airport to meet us, then it was the first time I was seeing him, (it was only) in the photos (that) I had seen him before.
 15 Cara ʕewilî meṭar mi dît hate cem me, û em ç’ûn me zewac ç’êkir û kirasê spî-w û ḥefle ş mi re ç’êkir li wê dê li ʕemman.
The first time I saw (him) at the airport, he came to meet us, and we went and got married and I also had the white dress and party there in Amman.
 16 Mamê wî jî bi mi re hat, mamê-î gelek başe, bi mi re hat, me ḥefle ç’êkir, û kirasê spî-w me teswîr girtin û me qedim kir vîze.
His uncle also came with me, his uncle is a very good person, he came with me, we had the party, the white dress and we took photos and we applied for a visa.
 17 Teqrîbî bîst roja ez mame wir.
I stayed there for about twenty days.
 18 Em diç’ûn derdik’etin û ew.
We would walk around and go out, etc.
 19 Piştî hingî mi qedim kir, vîze nedane min, sefarê neda min.
Then we applied, (but) they did not give me a visa, the embassy did not give it to me.
 20 Ez piştî hingî vegerame Mîsil, ez vegerame Duhokê dîsa, ez mam teqrîbî sałekî ḥeta ş mi re vîze qedim kir, vîze min ʕewilî refiẓ kirin p’aşî dane min.
After that I returned to Mosul, I returned to Duhok again, I stayed for about one year until he applied for a visa for me, at first they refused then they gave it to me.
 21 Û ez mame sałekî li wê dê cem mala babê xwe-w bes ewî t’êlefona mi dikir û ew, yaʕnî me ser ênternetê bi hevdu re dişteẋlîn û ew.
And I stayed there for one year, at my father’s house but he would call me, that is, we would speak to each other on the internet, etc.
 22 Piştî sałekî şi mi re vîze derk’et, ez dîsa/ dîsa ew hate ʕemman û/ û ez ç’ûme ʕemman ş dihokê/ ş Erbîl ç’ûme ʕemman, û vîze dane min û ez hatime vir.
After one year, my visa came, again he came to Amman and I went to Amman from Dohuk, from Erbil I went to Amman, they gave me the visa and I came here.
 23 Û zewaca min yaʕnî ne gelek murovê me tê de hebîn.
And my wedding, not many of our relatives were there.
 24 Hema ez û ew bîn mamê wî û/ û hinek hevalê wî bîn, bes yeʕnî gelek jin nebîn, hema em bîn yeʕnî.
It was only me and them, his uncle and some friends of his, but there were not many women, only we were there.
 25 Baş bî. û me çî dî kir, me.
It was good. What else did we do.
 26 Û paşî piştî hingî ez hatime vir, ez hatime Brîṭanya û paşî ez ḥemle bîm, reḅḅil ʕalemîn kurikek da min, min navî kir ********.
And then after that I came here, I came to the UK and then I became pregnant, God gave me a boy, I named him ********.
 27 Eve pênc sał e ez zewicîme.
It has been five years that I have been married.
 28 Û baş e elḥemdila, vêga mi du kur hene, piştî hingî xudê yêk dî jî da min.
And it’s good, thank God, now I have two boys, after that God gave me another one.
 29 Ḥemdilla, mirteḥ im elḥemdilla vêga li vir im.
Thank God, I am satisfied, thank God, I am here now.
 30 Ẋerîbî gelek nexweş e ya rastî bes ma ç’i bikim elḥemdilla.
Truthfully, being away from home is very bad, but what can I do, thank God.
 31 Gelek bêrîya dîya xwe w murovê xwe dikim li ʕêraqê, bes hema holê ye, elḥemdilla.
I miss my mother and my relatives in Iraq very much, but that is how it is, thank God.
 32 Hema xudê wa bisitrênê, bes e.
May God only protect them, that is enough.
 33 Dîya min jinekî ne gelek mezin e bes gelek bêrîya wê dikim ya rastî.
My mother is not a very old woman, but I really miss her a lot.
 34 Hinde mi divê were vir û ez bêjim ṣera wê nayê, ez carna dibêjimê “were”, dibêjê “ez nikarim werim” ji ber brayê min xwehê min.
I would very much like for her to come here but I don’t think she would enjoy it, sometimes I tell her “come”, she says “I cannot come” because of my brothers, my sisters.
 35 Zeḥmete nikarê wa bihêlê.
It is difficult, she cannot leave them.
 36 Mi divê werê vir, belkî hema piçekê bêhna me jî bi hevdû fire bê.
I would like her to come here, maybe we would feel better together.
 37 Îşałła belkî ḥeta sałek dûwê dî dibêjê “ez-ê werim” ḥeta brayê min ê kiçik bizewicînê, wê werê.
Hopefully in one or two years she’ll say “I will come.” When she gets my younger brother married, then she will come.
 38 Çikû ew dibêjê ḥeta ez bizewicînim da go murtaḥ bê û wê dê.
Because she says not until I get him married, so that he is comfortable here.
 39 Û ez-ê bînim vir înşaałła, da go ew jî werê cem min zarîyê min ez jî bixwînim û wê era me jî bi hevdû werê bibînim.
I will bring her here hopefully, so that she can come to stay with me, with my children, so that I study and we enjoy being together.
 40 Babê mi jî li wir e.
My father is also there.
 41 Gelek ez bêrîya wa jî dikim ḥemîya rastî.
I miss them too, all of them, indeed.
 42 Ez çi bikim elḥemdilîllah xudê ẋerîbî li me ḥes kirîye.
What can I do? Thank God, God wanted us to be abroad.
 43 Ez-ê beḥsa zewacê me bkim li Kurdistan.
I will tell you about our weddings in Kurdistan.
 44 Weła zewacê me gelek teqlîdî ne.
Our weddings are very traditional.
 45 Yeʕnî heker jinkek/ dîya kurkî keçikekê taze bînê li derekê an murovê wa bin an keçmam bê keçxal bê, diçin wa dixwazin/ heker, yeʕnî kur/ ʕewilî diçin wa dixwazin.
That is, if a woman, the boy’s mother sees a new girl in a place or if she happens to be a relative, a cousin on the father’s side or a cousin on the mother’s side, they go and ask for her if, that is, the boy, first they go to ask for them.
 46 Heker hinekî hevdû nas dikin, yeʕnî dibêjin xem nakê, û didine wa û gelek ṭełb û ṭełahîba li wa nakin.
If they know each other a bit, they say it is okay, and they give her to them and do not come up with many demands from them.
 47 Bes heker hinkê ẋerîb bixwazin, gelek nextî ş wa diṣtînin, gelek zêra ṭełeb dikin.
But if some stranger asks for the girl, they ask for a large dowry.
 48 Yeʕnî li cem me li Kurdistan vêga bîye ʕedet, yeʕnî gelek zêra ṭełb dikin û tiştê dî jî ḥemî dibêjin me ev divê me ew divê, gelek, vêga vî zemanî yeʕnî va salê talîyê gelek bîne/ giran bîne zêr giran bîye.
Now in Kurdistan it has become a custom, they ask for a lot of gold and other things, they all say we want this we want that, many, that is, now at this time these last years they have become very expensive, gold has become very expensive.
 49 Û diçin wa dixwazin weła ya rastî ma çi bikin.
And they go and ask for them, what else can they do.
 50 Eker hêk herê jinekî bixwazê diçin ʕewilî dixwazin babê wî w dîya wî diçin dibêjine xweyîyê wê meθelen “Me divê em keça we bixwazin.”
If one goes and asks for a woman as a bride, first they go and ask for her, his father and mother go and say to her guardian, for instance, “we want to ask for your daughter as a bride”.
 51 Heker dîya wî babê wî qebîl bikin, pirsa kurkî dikin ʕewilî, qebîl bikin, bêjin bila xem nakê.
If her mother and father accept it, they first make enquiries about the boy, if they accept it, they say “okay, it is good.”
 52 Heker kurî keçik nedîtibê diçin hevdû dibînin.
If the boy has not seen the girl, they go and see each other.
 53 Dîya wî w babê wî meθelen, dîya kurkî û dîya babê kurkî û dîya keçikê û bavê keçikê diçin hevdû dibînin, it-mala wa de yeʕnî di mala keçikê de, kurkî jî bi xwe re dibin, û hevdû dibînin hevdû re dişteẋilin ka çi bêjin beḥsa hevdû.
His mother and father for instance, the boy’s mother and father and the girl’s mother and father go and see each other, at their house, that is, at the girl’s house, they also take the boy with them, and see each other, talk to each other about one another.
 54 Û heker bi dilê hevdû bin, rebbilʕalemîn yeʕnî ḥes dikê û dibine qismet.
And if they like each other, then God wants it and it becomes their destiny.
 55 Û dibêjin “şîranîyê bixwin” û ṭełb û ṭełayîbê xwe dibêjin.
And they say “have sweets” and talk about their terms.
 56 Û heker îttîfaq bin, diçin sîkê tiştê bîkê dikirin, zêra, û cilik, û taxim û ev tişt ḥemî.
And if they agree, they go to the market and buy the bride’s things, gold, clothes, and all these things.
 57 Paşî şîranîyê dixwin, ʕewilî şîranîyê dixwin piştî zêr û tişt kirin, mehrê wê û ew, şîranîyê dixwin.
Then they have wedding sweets, first they have sweets after buying gold and things, her dowry and so on, they have sweets.
 58 ʕalem/ murovê xwe, mala babê keçikê murovê xwe diʕezimînin û mala bavê kurikî murovê xwe diʕezimînin.
The guests and relatives, the family of the girl’s father, invite their relatives, and the family of the boy’s father invite their relatives.
 59 Û tên mala babê/ ʕalem tê mala babê kurkî, û ş mala babê kurkî têne mala keçikê, û şîranîyê tişta dikirin tiştê şîrîn, reḥeta beqlawa, çereza va tiştê hanê ḥemîya dikirin, şerbetê.
And they come to the father’s house, the people come to the house of the boy’s father, and from the boy’s father’s house they go to the girl’s house, they buy sweets and things, sweet things, reheta and baklavas, nuts and such things they buy, sweet drinks.
 60 Yeʕnî tiştê şîrîn bi xwe re tînin, ç’ikû munasebe gelek seʕîde fe ʕalem, yeʕnî kêfa wa tê.
That is, they bring sweet things with them, because the event is very joyful, that is, they enjoy it.
 61 Wa tişta ḥemîya dikirin û bi xwe re tînin mała babê bîkê bi ʕalemê ve yeʕnî bi ʕalemê re tên.
They buy all those things and bring them to the house of the bride’s father, together with the people, that is, they come with the people.
 62 Têne mała babê bîkê û tilîlîya din xelekê dikine destê wê de w destê/ kurik xelekê dikê destê keçikê de, ṭeswîra digirin, murovê wa, tilîlîya din û direqisin û tiştê şîrîn dixwin.
They come to the house of the bride’s father and chant and put the bracelet on her hand and the boy puts the bracelet on the girl’s hand, they chant and dance and eat sweet things.
 63 Û k’eyf û xweşî, ʕalem tê cem wa, yeʕnî k’eyfa wa ş wa ra tê, û diçin yeʕnî ḥeta derengî şevê dimînin û diçine malê xwe.
And fun and joy, the people come to them, that is, they enjoy being with them, and they stay with them till late at night and they return to their homes.
 64 Ḥeta îca tiştê xwe k’emil kirin p’iştî hingî livîn û taxim û ew tiştê hanê ḥemî dikirin, p’iştî hingî dibêjine wa “emê bîka xwe bibin.”
When they have completed all their tasks, they then buy beddings and wardrobes and such things, and then they tell them “we will take our bride.”
 65 Meher dikin meḥkemê w mała meher dikê, p’iştî hingî dibêjê emê bîka xwe bibin.
They bind the marriage act at the court and with the mulla, after that he says “we will take our bride.”
 66 Tên bîka xwe dibin.
They come and take their bride.
 67 Berî werin bîka xwe bibin bi şevekî, bêjinê leyla ḥenayê leyla xwe ḥenayê, bes hevalê bîkê, û hevalê/ yeʕnî jin tên.
The night before they come to fetch their bride, they call it “the henna night”, only the bride’s friends come there, that is, the women.
 68 Jin tên ḥinê destê bîkê didin, wê roja ḥinê gelek tişt bi xwe re naynin, hema ḥenê tînin, destek cilik ş bîkê re tînin.
The women come and put henna on the bride’s hand, on the henna day they do not bring many things with them, they only bring henna and a dress for the bride.
 69 Cilê kurdî cem me jinik xwe dikin, wek kiras û xuftan, ev tiştê hanê yeʕnî ev cilikê hanê şîranîya li xwe dikin.
In Kurdistan the women wear Kurdish garments, like robes and kaftans, these things, that is, they wear such garments at the wedding sweets event.
 70 Şeva ḥenê tên, ḥenê tînin, kiras û xiftan, cil û ew tên, û hinek keç tên, yeʕnî keçikê cahîl tên, û hinek jinikê mein bi xwe re tînin, û ḥenayê li destê xwe didin, ew jî tilîlîya didin dewaṭê dikin û direqisin ḥeta derengê şevê, û diçine malên xwe.
On the henna night they come, they bring henna, robes and kaftans, dresses and such things, and some girls come, young girls come, and they bring some elder women, they put henna on their hands, and they chant and dance until late in the night, and then they go home.
 71 Roja zewacê, bîk diçê salonê, û mała bavê ẓiłamî, yeʕnî ḥemî tiştê xwe ḥazir dikin, fravînê çêdikin ji ʕalemê re, xelkê diʕezimînin gelek ʕalem tê cem wa.
The day of the wedding the bride goes to the hair salon and the man’s father prepares everything at his house, they prepare lunch for the people, they invite the people and many people come to their place.
 72 Fe tên, keyf û xweşî tên, bîk diçê sałonê, kirasê spî li xwe dikê w zêrê xwe bi xwe ve dikê û ew.
And so they come, they come with joy and happiness, the bride goes to the salon, she wears the white dress and puts on her gold and so on.
 73 Mała babê ziłamî ʕalem ḥemî li wir k’om dibê, her yek ṭumbêla xwe ṣar dibê û tên bîkê dibin ş mała bîkê.
At the house of the man’s father, everybody gathers there, everyone gets into their cars and comes to the bride’s house.
 74 Ẓiłam tên, jinik ḥemî têne di mal de direqisin bênekê p’êşîya bîkê, paşî ẓiłam destê bîkê digirê, zava destê bîkê digirê û diçine mal.
The men come and all the women go in and dance for a while in front of the bride, then the man holds the bride’s hand, the groom holds the bride’s hand and they go home.
 75 Diçine mała ẓava, heker diçine qaʕê, hinek ʕalem li qaʕê çêdikin çiku heke/ heker hinek mała wa ṭeng bê, qaʕê çêdikin, qaʕekî mein.
They go to the groom’s house, if they go to a field, some people hold it in the field if their house is small, they hold it in the field, in a large field.
 76 Piştî hingî bîkê dibin an qaʕê an malê, û wir jî hingî dewatê dikin û direqisin ḥeta derengî şevê ʕalem diçê malê xwe û bîk û zava dimînin li malê û eve holê.
After that they either take her home or to the field, and there too they dance till late at night when the people go home and the bride and the groom remain alone at home and that is how it is.
 77 Piştî hingî rojek dî me roja sersibehîyê heye.
One day after that, we have the day of sersibehî.
 78 Ew jî roja sersibehîyê li cem li ʕêraqê, rojekê piştî roja bîkê dibin, kirasê spî hinga li xwe dikê.
The day of sersibehî in Iraq, is one day after taking the bride, when she wears the white dress.
 79 Ew roj bîk kiras û xiftana li xwe dikê, û ẓava jî hema nefsê cilê xwe li xwe dikê an cilê kurdî li xwe dikê, şal û şapik cilê kurdî yê me.
That day the bride wears a robe and kaftan, and the groom wears his own dress or wears Kurdish garments, our Kurdish clothes ‘şal û şapik’.
 80 Û bîk cilê kurdî li xwe dikê û dîsa ʕalem tê dîsa fravînê çêtkin, û tiştê holê ḥazir dikin ḥemî tiştî, û ʕalem tê dîsa dawatê dikin û keyf û xweşî û ew.
And the bride wears Kurdish garments and again the people arrive and again they cook lunch, and they prepare such things, everything, and the people come again and they dance and so on.
 81 Û gelek tişt, hedaya tînin ji bîkê re û ẓava re, an pera tînin an qetek zêr tînin ji bîk û ẓava ra, an tiştê malê meθelen heker, yeʕnî hinek hejê dikin tiştê malê ji bîk û ẓava ra bikirin, heker tin ducabin mala xwe.
And they bring a lot of things, presents for the bride and groom, or they bring money or a piece of gold for the bride and groom, or household things, for instance some people like to buy household things for the bride and groom, if they can bring them to their house.
 82 Û holê jî ew roj ḥemî dewatê dikin, fravînê dixwin dîsa xal û mam û murov ew ḥemî têne wê rojê jî.
And like on the day everyone dances, they have a meal, again the uncles and relatives all come on that day too.
 83 Û gelek xweş e hema holê zewacê me gelek xweş in, zewacê kurda.
And it is very enjoyable, just like this our weddings are very enjoyable, Kurdish weddings.
 84 Û k’eyf û xweşîne, dawaṭ e û ḥemî tiştê yeʕnî têde çêdikin, zewacê kurda.
And they are filled with pleasure and joy, there is dancing and they do everything in Kurdish weddings.
 85 Wiła ez-ê beḥsa zewaca brayê xwa bkim.
Well, I will tell about my brother’s wedding.
 86 Brayê min mowelîda wî heştê w yek e.
My brother, his date of birth is eighty-one.
 87 Dîya min jê re keça xalê min xwest.
My mother asked for my uncle’s daughter as a bride for him.
 88 Ew keçik, dîya min gelek ḥijê dikir, hema hinga kiçik bî dîya mi digot îşała ez-ê ş ***** re bînim, ş ***** re bînim.
That girl, my mother liked her a lot, still, when she was small my mother would say hopefully I will bring her for *****.
 89 ***** brayê mine, navê-î ***** e.
***** is my brother, his name is *****.
 90 Navê keçikê **** e, keça xalê min e.
The daughter is called ****, she is the daughter of my uncle from the mother’s side.
 91 Fe dîya min gelek ḥej keçikê dikir û ewê û babê min ç’ûn xwestin.
And my mother liked the girl a lot and she and my father went and asked for her.
 92 ʕewilî me rêkir jê re, ji keçikê re, me gotîyê “tê ***** bikî heker em werine te?”
First we sent someone to her, to the girl, we said “will you marry ***** if we come for you?”
 93 Wiła keçikê got, “e xem nakê ez-ê bikim.”
Well, the girl said “yes, it is fine, I will marry him.”
 94 Û piştî ewê gotî xem nakê, dîya min û babê min çûn xwestin ş babê û dîya wê.
And after she said “it is fine”, my mother and father went to ask for her from her father and mother.
 95 Ma ne murovê me bîn, gelek ṭełb û ṭełeyîb-il me nekirin yeʕnî.
Since they were our relatives, they did not come up with demands for us.
 96 Hema sed û bîst eram zêr got jê re ç’êke, û me pênc hezar dûlar me danê, cilikê wê re, û tiştê dî ḥemî me ç’êkirin yeʕnî.
“Just prepare one hundred and twenty grams of gold for her,” and we spent five thousand dollars, for her dresses, and all the other things we prepared.
 97 Xudê roja şîranîyê me kesek neʕezimand, ç’ikû hingî mamê min ʕemrê xudê kiribî.
Well, on the day of the wedding sweets we did not invite anyone, because my uncle had since died.
 98 Hema ez bîm, murovê me hinek bîn, metê min û xaltîkê min.
It was just myself, some of our relatives, my aunts from my father and mother’s side.
 99 Em ç’ûn şîranîyê Mîsil, me tişt kirîn, me tiştê şîrîn kirîn, ez û babê xwe û dîya xwe.
We went to Mosul for the sweets, we bought things, we bought sweet things, me and my father and mother.
 100 Brayê min bi me re hat, me cilikê nî jê re kirîn.
My brother came with us, we bought new clothes for him.
 101 Û me/ yeʕnî hinga muro diçê şîranîyê w cilka em ç’antek cilik lazim e jê re bikirin bi xwe re bin ji bîkê re wek hedîye.
That is, when one goes for sweets and clothes we need to buy a bag of clothes for her and take them with us to the bride as presents.
 102 Me jê re kirîn tişt û me tiştê şîrîn kirîn, beqlawe-w reḥet û şerbet û ev tiştê hanê ḥemî me kirîn û em ç’ûne mala bavê wê.
We bought things for her and we bought sweet things, baklava, rehet and juices and such things we bought them and we went to her father’s house.
 103 Em ç’ûne mala bavê wê, em reqisîn, me dewat kir û xweş bî, brayê mi jî hat xelek kire destê wê de.
We went to her father’s house, we danced, we danced and it was nice, and my brother came and put the bracelet on her hand.
 104 Ewê jî xwe speʕî kiribî, ç’ûbî sałonê, cilên speʕî kiribîn li xwe.
As for her, she had made herself beautiful, she had been to the hair salon, she was wearing beautiful garments.
 105 Û gelek xweş bî.
It was very pleasant.
 106 Û me şîranî, û me xelek kire destê wê de, me xilas kir, û em hatne dereng em hatne malê.
And we had sweets, we put the bracelet on her hand, we finished it and late in the night we came back home.
 107 Piştî hingî ewê ç’û hinek tişt kirîn ji xwe re û ew, û ḥeta me taxim û tişt, me mala wê ç’êkir, yeʕnî ç’ikû ewî bi t’inê zewicî, malekî cuda derk’et.
After that she went and bought some things and so on, for herself, until we bought wardrobes and things, we prepared her house, since she got married on her own, she moved to a separate house.
 108 Ḥeta me mala wî jê re retteb kir û çêkir, tiştê me ḥemî k’amil bîn em ç’ûn me gote wa “em-ê werin bîka xwe bin.”
By the time we cleaned up his house, all our things were ready and we went and told them “we will come to take our bride.”
 109 Me mehir kir berî hingî tebʕen li meḥkemê û mała mehir kir.
Before that we bound the marriage, naturally at the court and the mulla bound the marriage.
 110 Me ç’û, roja zewacê berî hingî me ç’û jê re tiştê wê yê dî k’emil kirin, kirîn.
We went, at the day of the wedding, before that we went and we prepared and bought her other things.
 111 Û roja zewacê em ç’ûn, jinik ç’ûbî/ tebʕen keçikê ç’ûbî kirasê spî kirîbî, cilikê spî kirîbî, ç’ûbî sałonê xwe speʕî kiribî.
And on the wedding day, naturally the girl bought a white dress, she had been to the hair salon and made herself beautiful.
 112 Weła mała wa ç’ikû piçekî dîrî me bî, di menteqek dî bî, hema ez û brayê xwe w kurê mamê xwe w jina wî, em ç’ûn me îna, me kire ṭumbêlê de w me îna ya rastî.
Well, since their house was a bit far from us, it was in another neighbourhood, just me, my brother and his wife, we went and we brought her, we put her in the car and we actually brought her.
 113 Me gelek ʕalem bi xwe re nebir, me got yeʕnî dinya ne xweş e, hema bila gelek ṭumbêl newin.
We did not take many people with us, we said the situation is not very safe, let ‘s not have too many cars with us.
 114 Wiła me ç’û me bîka xwe îna, em hatne malê, met’ê min hatibîn, û xaltîkê min, û cîranê me û murovê me yeʕnî yê nêzîk.
So we went and we brought our bride, we came home, my aunts on my father’s side had arrived, my aunts on my mother’s side, and our neighbours, our relatives, that is, the close ones.
 115 Me gelek ʕezîmîyekî mezin ç’ênekir ya rastî.
We did not issue a big invitation to be honest.
 116 Me ç’û îna û em hatin li malê em reqisîn, û me dewat kir, û me fravîn ç’êkîbî fravîn me xwar ḥeta derengî şevê.
We went and brought her and we danced at home, we danced, and we prepared meal, we had the meal until late at night.
 117 Ḥeta derengî şevê piştî hingî, brayê min/ min û brayê xwe/ me brayê min î mezin, brayê min û brayê min ê kiçik me brayê xwe yê mezin me, ew û jina wî, bîk, me kire ṭumbêlê de, me bir mała wa.
Until late at night, afterwards, my brother, me and my elder brother we, my brother and my younger brother, we, my elder brother, we put him and his wife, the bride, in the car, and we took them to their home.
 118 Me bir mała wa, tebʕen berî hingî me tişt ji wa ra kirîbîn, me xwarin û ew, ç’ikû li cem me em dibêjin “bila bîk xwarinê gelekê çênekê.”
We took them to their home, naturally before that we bought things for them, food and such things, since we say “don’t let the bride cook.”
 119 Yanî hinga ‘ewilî bîk em bêjin bila xwarinê çênekê, bila xwa bi cilkê xwa hema bila holê bê, yeʕnî speʕî bê.
That is when she is still a bride, we say don’t let her cook, let her just be as she is in her dress, so that she stays beautiful.
 120 Roja şîranî roja dî/ nefsî rojê/ roja sersibehîyê me ç’û/ me ç’û bîk îna, me ç’û bîk îna mała babê min ya mezin, dîsa ʕalem hat, û t’işt jê re înabîn, hedîye w t’işt.
The feast day the following day/ same day/ the day of the sersibehî we went and brought the bride, we went and brought the bride to my father’s big house, again people came, and they brought things to her, presents and things.
 121 Û hineka, yeʕnî ʕalem hema her yek ib k’eyfa xwe ka tu ç’i bînî.
And some, people bring whatever you can imagine.
 122 Hinek qedê zêr tînin, hinek cil tiştê malê tînin, hinek pera tînin ji bîkê re, zava re.
Some bring a piece of gold, some bring household things, some bring money for the bride, for the groom.
 123 Û me hingî jî me fravîn ç’êkir ji ʕalemê re, murovê me gelek hatibîn.
And then we also prepared a meal for the people, many of our relatives came.
 124 Û hima hingî jî me dawat kir û xweş bî wê rojê ḥemîyê ḥeta şev hima dîsa holê ye, dawate w bîk dîsa cilê kurdî li xwe dikê, û p’ora xwe ç’êdikê, mîkyajekî speʕî li xwe didê.
And then we also danced, it was nice for all that day until the night, that is how it is again, there is dancing and again the bride wears Kurdish garments and does her hair, puts on beautiful make-up.
 125 Û k’eyf û xweşî ʕalem tê cem me.
And it is a joy and pleasure, the people come to us.
 126 Hema holê ne zewacê me, zewaca bray mi gelek xweş bî.    
It is just like this, our marriages, my brother’s marriage was very nice.

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com