K-025 Çukurca, Turkey

 1 Heca, dema murof kom bin, mezinêd me, beḥsa gund tikin, beḥsa zemanê bê tikin.
Whenever the people gather together, our elderly people, they talk about the village, about the old times.
 2 Ez-ê bo hewe beḥsê yêt me kim, gundê me kim.
I will tell you about our people.
 3 Gundê me berê de, gundekê rexê nêzîy Culemêrg bû, navê wê T’ovê bû.
Our village was formerly a village near Culemêrg, its name was Tovê.
 4 Lê şer derk’etîye nav gund da, malbat ḥemî hatine hember êk û gund vala kirine.
But a fight had broken out in the village, all the families confronted each other and they deserted the village.
 5 Xün rêjtîye, ber wê xün rêjinê gund/ kes nemaye gund, heyêk ç’ûye derekê, her malbatek ç’ûye derekê.
Blood was shed, and because of that bloodshed nobody has remained in the village, everyone went somewhere, each family has gone somewhere.
 6 Malbata me-jî hatine rexê Çelê-ve nav P’inyanişîyan.
Our family came to the area of Çelê were the Pinyanishi are.
 7 Hatine nav P’inyanişîyan, gund bi gund ç’ûne, kesê qebûl nekirine.
They went from village to village, but nobody accepted them.
 8 Kesê neḥewandine nav xwe da.
Nobody took them in.
 9 Ew-jî hatine Tîyarê nav felan.
And they came to Tiyar, where the Christians are.
 10 Ḥeremek/ demekê mane nav felan p’aşî hatine ḥeta Cîzre.
For a while they remained among the Christians, then they came to Cizre.
 11 Carek dî-ve Cîzre debara xwe ne ya dî kirine, mesela, cîyana Cîzre ne gorî wan bû.
In Cizre they couldn’t stay, that is, life in Cizre was not suitable for them.
 12 Bes ew çîyayî bûn deştê nedşîya bijin.
They are highlanders, they couldn’t live on the plain.
 13 Caᶉek dî-ve vegerine Tîyaᶉê nav felan.
Again they returned to Tiyar, to the Christians.
 14 Demeke dirêj mane nav felan, paşê musulmanêd Sîvsîdan, gundek ser Sîvsîdan e, hêj nik’e-jî ç’ûyîna wê qedexe ye. Rê hêşta neç’ûye êyê.
For a long time they remained among the Christians, then among the Muslims of Sivsidan, a village in Sivsidan region, even now going there is forbidden, there is still no road that goes there.
 15 Ew-jî ç’ar pênc kilometᶉe ʕeynî ser jilarkina çîyay-ve dç’ît, wê deyê musulman mane, wan musulmanan, ew/ yêd me-jî beyê musulman bûne hêşta, nav felan dman bes.
That one also goes four to five kilometres above the mountain, there the Muslims have remained, those Muslims, our people were formerly Muslims then too, but they were still living among the Christians.
 16 Wan ew musulman biᶉne nav xwe da, mane dê. niştîmanêd wî gundî yêd berê xulaz bûne yêd me t’inê mane sax.
They allowed those Muslims to live among them, and they remained there. The actual residents of the village died, only our people remained.
 17 Têkilîyêd wan navbera wan û felan da her hebûye, ḥeta fele ş wêᶉê ç’ûne.
They always had good relations with the Christians, until the Christians left.
 18 Gel felan ç’ûne şerê P’inyanişîyan, şerê Çelîyan.
Together with the Christians they fought the Pinyanishis, the people of Çelê.
 19 Yanî musulman bûn, nav, nav/ ḥew/ girêdayî Çelîyan û P’inyanişîyan bûn bes nav felan bûn.
That is, they were Muslims, related to the Pinyanishis and the people of Çelê, but they were with the Christians.
 20 Têkilîyêd wan û felan zêdetir t’hebûn.
Their relations with the Christians were better.
 21 Ç’ünkü nav/ man nav ḥerema felan da.
Because they stayed among them, in the region of the Christians.
 22 Ew Tîyê gelîyê tîyê dibênê ew gundê/ ḥerema felan e.
Tiyar, it is called the Valley of Tiyar, it is the region of the Christians.
 23 Mezinêd me dibênê P’inyanişî w Ertoşî, yanî baska rast û baska çep.
Our elderly people call them Pinyanishi and Ertoshi, that is, the right wing and the left wing.
 24 Ew berê ḥer du ʕeş/ ʕeşîrek bûn.
Earlier, they used to be one single tribe.
 25 Navbera van ḥer du ʕeşîretan-jî ç’u pisgirêk nebû, şer nebû, kuştin xündayî nebû.
There were no problems between these two tribes, no war, killing or blood enmity.
 26 Bênê rojekê mîrek hatîye ḥerema cû/ Ḥekarya. Ev herduk ʕeşîr dîwana xwe kom kirine.
They say one day a prince arrived in the region of Hakkari. He gathered these two tribes in his divan.
 27 P’inyanişî w, ew ʕeşîreta dibênê baska rast, rüniştine rexê rastê, milê rastê yê mîri, baska çep-jî, Ertoşî, ew-jî rüniştine rexê çepê.
The Pinsyanishis, the tribe that is called the right wing, sat on the right side, on the right of the prince, and the left wing, the Ertoshi, sat on the left side.
 28 Mîr-jî gotîye, nih/ nihe yê-ve hîn baska rast in, hîn-jî baska çep in, ç’u biratî û xizmayitî nav hewe da nemaye, hîn nihe yê-ve xündaᶉêd êk in.
The prince said, from now on you are the right wing, and you are the left wing, no brotherhood and kinship remains between you, from now on you are blood enemies.
 29 Û ev ḥer du ʕeşîret înane dij yêk, hemberî êk û xündaᶉî nav ḥer du ʕeşîretan ç’êbûye.
And he incited these two tribes against each other, and a blood enmity emerged between the two tribes.
 30 Ev sed sal in xündayîya nav van her du ʕeşîretan berdewam diket ḥeta nihe-jî.
It has been a hundred years that the blood enmity between these two tribes has been going on, even until now.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com