K-027 Muradiye, Turkey

 1 E, weẋtê deprem bû, bavê mi Antalya bû, ez û birê min xûşkê min dîya min em malê bûn.
When the earthquake happened, my father was in Antalya; me and my brothers, my sisters, my mother, we were at home.
 2 P’êşîyê hinek hejîya, me jî go yê bisekine. Yanî hê ç’end sal di-sê sal berîya wî jî me ç’end ḥeb deprem dîtibûn, ema hindik ne zêde dihejîyan.
First it shook a bit, we thought that it would stop. That is, a few years earlier too, we had experienced a few earthquakes, but small, they didn’t shake much.
 3 Me jî go ev jî ʕeynî ye.
We thought that this would also be the same.
 4 Ema p’aşê zêdetir bû.
But later on it became stronger.
 5 Me ḥetanî xwa avîte malê, me dîna xwe da her k’es derk’etîye der.
Then we threw ourselves from the house, we looked to see that everybody came out.
 6 Qirçeqirça p’encera û derîya û her k’es diqîre yê ku digirî yê ku xwa-va diç’e.
There were crackling sounds of windows and doors and everyone screaming, some crying, some passed out.
 7 Em p’aşî piştî wî em rojekê li der-va hundirê ç’adirê da man, em p’aşî ç’ûne gund.
Then we stayed under a tent for one day, then we went to the village.
 8 Tenê rojekî?                                                        
Only one day?                                             
 9 Ey rojekê t’enê. Me go belk’î hema deprem bisekine, tiştekî piçûk e, me nizabû waqa zêde yê bikşîne.
Yes, only one day. We thought maybe the earthquake would just stop, it is a small thing, we did not know that it would last so long.
 10 Em rojekê ç’adirê da man, paşê em ç’ûne gund, gund jî usa dihejîya.
We stayed in the tent for one day, then we went to the village, the village was also shaking like that.
 11 Em dik’etine hindir dihejîya, em direvîyan derketine der-va.
We went inside, it shook, we ran away and went outside.
 12 Lê em nikaribû der-va bisekini ç’ima ewk e zivistan bû. Hinekî sar bû jî.
But we were not able to stay outside since it was winter. It was a bit cold too.
 13 Gundê me jî gelek sare. Em jî usa gund da man.
And our village is very cold. So we just stayed in the village like that.
 14 Çi were hebû li gundê we [..[]?
Who was there in your village [..]?
 15 Em gund, eqrebayê me ḥemi gund in.
We are a village, all of our relatives are in the village.
 16 Apê min, met’a min û kurrapê me kurrapê bavê me, kalikê me, ḥemi gund in.
My (paternal) uncle, my (paternal) aunt and our cousins, our father’s cousins, our grandfather, all are in the village.
 17 Em jî yanî zêdetir em cem met’a xwe dimînin.
And we spend more time at our aunt’s.
 18 T’abî em hine cara diç’ine ce apê xwe wana jî, lê ya zêdetir em cem met’a xwe wana dimînin.
Of course we sometimes also go to our uncle’s, but we stay at our aunt’s house more.
 19 Niha gundê we nehatîye valakirin?
Now, your village was not evacuated, was it?
 20 Na, gundê me, gava ku ew deprema berê ç’êbû, bîn doquz yüz yetmiş iki ç’i bû, nizam, ew wî depremî da zêdetir zirar dît, û bar kirine jorî.
No, our village, when the previous earthquake, in 1972 or when it was, I do not know, in that earthquake it was damaged more, and they moved to the upper part.
 21 Jor jî hinekî bin ʕerd kevir e. Yanî gotine ev cîya ewk e riḥet e, deprem be jî zêde ewk nabe.
The upper part beneath the earth is stone. That is, they thought this place is comfortable, even if an earthquake occurs it does not get that.
 22 Aha, ç’il pêncî metre yan jî belkî şêst ḥeftê metre anine dûr, wa-qas, p’iştî wî êdî hema wisa wê derê mane.
In this way, they moved it away by forty to fifty or maybe sixty to seventy metres, that much, then they stayed there.
 23 Gundê me ne nêzingî sinir e.
Our village is not near the border.
 24 Hinekî dûrî sinir e, yanî sinir, ti derkevî se çîyayekî, belkî sinir tê xuyanê lê gelek dûr e.
It is a bit far from the border, that is, the border, if you go on a mountain, maybe the border is visible but it is very far.
 25 Ema gundê me nehatîye vała kirin.
But our village was evacuated.
 26 Gund, ʕerdê me hebûn, zevîyê me hebûn, mesela roj/ salekî zevî diç’andin, zalekî/ salekî silq diç’andin, salekî jî once diç’andin.
In the village, we had land, we had fields. For instance, one year they would grow the fields, one year they would grow beet, and one year they would grow clover.
 27 Ber vê, waẋtê ku gava ku once diç’andin, ewê ewk jê dikirin, dixistine ka, ber partosê, dixistine ka, ka difirotin.
That is why, when, when they grow clover, they would cut it, turn it into straw, in the haymaker, turn it into straw, sell the straw.
 28 Wisa gêçima xwu derbas dikirin, t’a kî ḥetanî bavê mi ku ç’û ewkê ç’û Çanqiriyê, li wê derê xebitî.
We would get by in this way, until my father went to Çankiri, he worked there.
 29 Li p’işt-va em gund derketin, lê herî zêdetir dizanî ḥemû ḥeywan in.
After that we left the village, but you know it was mostly stockbreeding.
 30 Ḥeywanê me t’ine bû lê ḥeywanê met’a mi ewana hebûn.
We didn’t have animals, but my aunt and others had animals.
 31 Ewna şîr dibû, penêr, û hêkê me û rûnê nivişkî, û nanê sêlê û nanê tendûrê, t’ept’epê me.
They would give us milk, cheese, and eggs and butter and oven bread, our deep-oven bread, teptep [thick round] bread.
 32 Ḥemî ewî me rra dişand. 
The would send it all to us.
 33 Waqa/ wasa gêç’îma me derbas dibû.
That’s how we got by.      
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com