K-032 Bahçesaray, Turkey

 1 Ez ******, ji Miksê me.
My name is ****, I am from Miks.
 2 Miks qezayekê Wanêye.
Miks is a sub-district of Van.
 3 Ji gundê Mezra Şêxan.
From the village of Mezra Shekhan.
 4 Gundê me, ji bo ç’i gotinê mezra şêxan, demekê wê derê şêx filan hebîne.
Our village, they called it “mezra şêxan”, because at the time there were sheikhs.
 5 Bapîrê mi-jî ḥeta dibêjin şêx e filan.
It is even said that my grandfather was a sheikh.
 6 Miks, bêjim cihekê wiha dür e piçekê wiha nuwalekê da ye.
Miks is a remote place, it is in a valley.
 7 Tê da, yanî insanê wê derê ç’i diken mesela, li ser, ez bêjim, ṗeżi xweyî tiken, piştî avdaniyan tiken, ji eynî wî-jî ez bêjim t’icaretê filan tiken hema he qas.
There, that is, the people there, what they do, for instance, they breed cattle, work their fields, and apart from that they sell things, that is all.
 8 Yê me bi xwe-jî eżê me hebî, wiha bêjim ne kerîyek bî, sih ç’il eżê me hebî, mi şivanetî filan tikir car caran, tiçûme ber/ rrl’ ber berxan.
We too, we had cattle, not a herd, we had thirty to forty cattle, I was a shepherd sometimes, taking care of lambs.
 9 Ber berxan.                                    
Taking care of lambs.                 
 10 Erê.
Yes.
 11 Piştî wî ez t’irp’ank’êşekê baş im.
Afterwards, I used to be a good scythe-worker.
 12 Mi wextê xwe da t’êra xwe t’irp’an k’êşa filan.
I worked with the scythe very often, for a while
 13 Yanî t’irp’ank’êşî ya rrastî piçekê zeḥmet e, yanî ne ḥed’ê her k’esê ye, geley zeḥmet e.
That is, scythe-working is a bit difficult, it is not everybody’s cup of tea, it is very difficult.
 14 Ç’awa yanî taybetîyek ku tu bêjî yanî hostayîyek ç’awa dixwazît?
How? That is what kind of skill does it require?
 15 Yanê ç’awa bêjim, divêt mirov piçekê xwerragir bit, bikari ber lazan filan bigire.
That is, how can I say, one must have endurance, be able to lay the lines.
 16 Yanî gîyayê gundê me/ Miks cihekê gele hêşîn e, seba wê-jî mesela gîyayê wî bitrr e, wiha bilind tibin, geley wiha t’êr û t’ejî ye filan.
That is, the grass of our village / Miks is a very green place, for this reason its grass is very lush, it is full and saturated.
 17 Yanî divê t’irp’ank’êşekê xurt be.
So, a scythe-worker must be strong.
 18 Gîya wekî mi gotî geley bitrr in, piştî wî ez bêjim hişînahî zêde zêde ye filan, payîze filan hene em diç’inin, genim, piştî wî güz hene, Mik / dema dibêjin Miks güz filan têne bîra me.
The grass, as I said, is very lush, I could say that the green is too much; there is also grain grass that we harvest, wheat, then there are walnuts. Miks, when they say “Miks”, one is reminded of walnuts.
 19 Yanî em bi x/ serê xwe mesela van demanan weşaşî filan heye, gelek deran kêm e.
That is, we, ourselves, for instance during these periods, there is weşaşî, in many places there are a few of these.
 20 Weşaşî ç’î ye, weşaşî, ew k’esê ku güzan tiweşînit, em bêjine wan weşaş, navekî geley xweş e.
What is weşaşî, weşaşî is that person who shakes the walnuts (from the tree), they are called weşaş, it is a beautiful name.
 21 Şünbermûk filan hene, piştî ku,
And there are şünbermûk, too,
 22 Ew çîye şünbermûk?
What is şünbermûk?
 23 Piştî ku xel güzê xwe filan tiweşîne ew yê timîne darê ve filan, mesela xel tiçi ji xwe re berhev tike, bêjine wan şünbermûk.
After the people shake their walnuts from the trees, those that remain, the people go and collect them for themselves, they are called şünbermûk.
 24 Heqeten yanî k’elîmekî geley xweş e şünbermûk filan.
Really, it is a beautiful word şünbermûk.
 25 Piştî wî ez bêjim dema payîze dirünê da, payîze filan hene, dexil mexil tiçinin, wan wextan k’arç’în ç’êdibin.
Then, during the autumn scything, there is grain grass, they harvest the grains, during that time the k’arç’în ripen.
 26 K’arç’în?                 
  “k’arç’în”?
 27 “K’arç’în” wiha ç’awa dibêjinê, hirmî dibêjinê, nizanim ç’i filan, yê me dibêjinê “k’arç’în”.
“k’arç’în” is how they call it, they call it pear, I do not know what, we call it “k’arç’în”.
 28 Gava dexlikan jî k’a/ dexli didirün payîzan filan, k’arç’înekî zü heye digehit bêjinê “dexlik”.
During the grain season too, they mow the grain in the autumn. There is a type of pear that ripens earlier, it is called “dexlik”.
 29 Navê xwe êdî nizanim ji dexl/ dexli filan girtîye, belkî wî wexti tiç’înin seba wî.
I do not know if it has taken its name from “dexl” (grain) or what, maybe it is because they harvest them (pears) during that time, that is why.
 30 Te pîçek behsê ewê mesela kaş û em bêjin çandeke li ser, (…)
Could you tell a bit about the “kaş” (i.e. the activity of bringing dry grass or wood from the mountains on sledges) and the culture (…)
 31 Erê, yanî dibêjim Miks cihekê geley bilind e çîya mîya geley lê hene, seba wê-jî yanî xel pezi filan xweyî tiket dewarê stürek hene, wusa debara xwe tiken filan.
Yes, well, I say Miks is a very high place, there are many mountains there, and for that reason the people breed cattle, there are stürek cattle, they subsist in that way.
 32 Yanî tiç’in çîyan filan gîyan didirün mesela gîya hene bêjinê p’arzûn bêjinê çever filan.
That is, they go to the mountains, they scythe grass, for instance there is grass that they call p’arzûn, they call it ç’ever.
 33 Ew gîya mîya hene gîyayê wiha yê bejî ne.
There is this grass and so on, grass like this is inland grass.
 34 Havînan tiçin didirün wan berhev tiken tikene dêz, gava vistanê p’üta wan filan kêm bû, p’üta pezi, tiç’in k’aş tiken mesela gundî ḥemî gel hev tiç’in, tibine mesela birrey, genc û mencê gund ḥemi berhev tibin tiç’in.
In the summer they go and scythe them, collect them, turn them into dêz, when in the winter they are low on fodder, they go and pull it, that is, all the villagers go there together, they make a group, the younger people from the village all gather together,
 35 Şeveqê seʕet dema wiha av derkevit av dete ser milan ḥemi gel hev tiç’in tirrabine çîyay rra filan tiç’in.
in the morning when the sun rises, they all go through the mountains.
 36 Dark’aşê xwe-jî tiben.
They take their sticks too.
 37 Dark’aşekê didane ser milê xwe tiç’in.
They put their sticks on their shoulder and go.
 38 Didane ser wiha deh tee bîst tee filan, xwe jûr da tiberden tên ḥeta tînine malê filan.
They put about ten sheaves, twenty sheaves on it, they head downhill and they bring it home.
 39 Wia p’üta pezi / dangeh mangehan wua didene pezi.
That way the fodder, the feeding-place, they give it to the cattle like that.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com