K-034 Sabahiya, Syria

 1 Ema em dikarin bêjin miletê/ miletê me-nî k’urd, yaʕnî mesela ʕadet û teqalidê me-nî k’urd, mantîqê, em k’urdê Sûrî gelek ʕadet û teqalidên me heni, ʕeşaîrtî di nav me de gelekî p’irr e.
But we can say that we the Kurdish people, our Kurdish customs, in the region, we the Kurds of Syria have many customs, we have many traditions.
 2 Xwendewanê k’urdê sûrî baş heni. Te nas kir?
There are somegood Kurdish students from Syria. Do you understand?
 3 Ji ʕadet û t’eqalidê me de em bi/ bi hevdû-r dijîn, yanî mal/ ne ḥer xort li alîkî ne.
It is our tradition to live together, a young person does not go off on his own.
 4 Pîrek yaʕnî newʕan ma li me dikare bêje ḥeqê wê heye.
The women, to some extent one can say, have their rights.
 5 Ne-ew/ ne-ew tiştê em dixwazin bes yanî ji miletê din baştir in.
Not the way we would want but they have more rights than the women among other communities.
 6 Ev ʕadet û t’eqalidê me heni. ʕadet û t’eqalidê me merivantî gelekî heye. Merivantî nav me de heye.
These are our customs. In our tradition, family is very important. Relatives are important to us.
 7 Xwarinê me heni.
We have traditional dishes.
 8 Hinek xwarinê me-nî yê, dikare bêjê, ew-jî we dibêjin kont’olê me ne. Ew-jî xwarinê me hene.
We have some dishes, you could say, they are like our “kontols”. We have those kind of dishes.
 9 ʕîda newrozê ew dibêjin wek/ dibêjin ʕîda wetenî a k’urda ye, dikare bêjê ew ʕîda qewmî ye ji k’urda re.
Newroz is, as they say, the Kurdish national feast. You could say it is the national feast of the Kurds.
 10 Ji ber dibêjin, ew, gelek qiset hene. Di qisetê piçikê tê/ meʔqûl in tê gotin.
Because they say, there are many stories. Some of the stories are more plausible.
 11 Mesela K’awa ḥeddad.
The story of Kawa the blacksmith.
 12 Şahekî gelekî zalim hebû, K’awa ḥeddad wî kuşt.
There was a very brutal king; Kawa the blacksmith killed him.
 13 Berî K’awa ḥeddad derk’evi wan bikuji go ez-ê herim, moʕîd pê-r danîbû li serê çîya.
Before Kawa the blacksmith went out to kill him, he said “I will go.” He made an appointment with the king on the mountain.
 14 Ji wan re gotin go/ ji miletê xwe-r got go “ez-ê herim, hege we dît agir vêk’et, mi zor/ wî kuştîye, mi zora wî birîye, hege agir vênek’et, wî mi kuştîye, wî zora mi birîye.
He said to his people, he said “I will go, if you see that the fire is lit, then I have killed him, I won; if the fire is not lit, he has killed me, he beat me.”
 15 Milet giştik li çîya zerîf in bendî agir bûn.
The people are all assembled on the mountain, waiting for the fire.
 16 û fiʕlan/ êvarî agir vêk’et û ew şahê załim hat kuştin, ew mîrê hat kuştin ê załim.
And actually in the evening, the fire was lit and the brutal king was killed, that prince was killed, the brutal one.
 17 Û waʕdê agir pê ket ji wê ç’aẋê de bû wek tûrasekî ji k’urda re û êvara ʕîda nîrozê agir vêdixin.
And when the fire was lit, from that time on, it became like a tradition for the Kurds and in the evenings of Newroz feast they light fires.
 18 {weʕdê} agir vêdi/ divêdixin, roja din jî de iḥtîfalê pê dikin.
They light fires, and the following day they celebrate.
 19 Yanî gelek kêfxweş-in, derdik’evin ji derve, ji xwe re dervî bajar ʕerdê, xwarina xwe bi xwe-r dibin. Te nas kir?
They are very happy, they go out, they go outside the town, they take food with them. Do you understand?
 20 Wa-r jî k’omê k’urdî heni, k’omê k’urdî heni.
They also have Kurdish bands, there are Kurdish bands.
 21 Ew k’omê k’urdî jî fuloklorê k’urdî diqedimînin, stranê qewmî dibêjin, û hinek nav wan mesreḥî hene, ew roja ʕîda newrozê ye.
And those Kurdish bands perform Kurdish folk dances, they sing national songs, and some of them perform, that is the day of Newroz.
 22 Ji wê rojê de jî k’urd dibêjin hinno ev roja azadîya me yi.
Since that day, the Kurds say, it is our day of freedom.
 23 Ji ber ewî bûye tarîxek gellekî giring di nav k’urda de.
Because of this, it has become a very important day for the Kurds.
 24 Ti kari bêjî gelekî ziłm, yanî k’esî weke/ nizama beʕs gelek t’eʕde li k’urda kirîye.
You can say there was a lot of torture, the Baath regime tortured the Kurds a lot.
 25 Yek jê-r dibêjin enfal, sed û ḥeştê ḥezar însan di vê ḥemlê de ç’ûn.
One is called Anfal. One hundred and eighty thousand people were killed in this operation.
 26 Seddam ev nav lê kir, ji ayetek ji Qurʕanê dixûn.
Saddam named it, after a verse in the Koran.
 27 Te nas kir, ayetek navê qurʕanê heye Enfal.
You understand, there is a verse in the Koran called Anfal.
 28 Sed û ḥeştê ḥezar însan hatin winda kirin, tê-d kuştin.
One hundred and eighty thousand people were exterminated, they were killed.
 29 Ḥelebçe hebû, helebça jî di cara yekemîn li K’urdîstana ʕêraqê di li bajarê ḥelebça di ẋaza xirdil istixdam kir, seddam istixdam kir.
There was Halabja. In Halabja too, for the first time in Iraqi Kurdistan, in the city of Halabja he used mustard gas, Saddam used it.
 30 Di wê çaẋê de pênc hezar însan di cî di mirin. Bîst û pênc ḥezar însan birîndar bûn, dibêjin di ẋazîyê di. (…)
At that time, five thousand people died immediately, twenty five thousand people were injured, as they say, due to the gas.
 31 Û jê pê ve dikari bêji belkî gi ḥeta anika (di)jîn esarîyatê wenî tiştê ê selbî cem wan asarê wan hîn jî li ser miletê ḥelebça hene.
Apart from that, you could say even now, the impact continues, the impact is still with the people of Halabja.
 32 Ji ber ew ẋaza hanê gelekî p’îs bû yanî, ḥeta ḥeywan / ḥeta ḥeywan jî kuştin. Ḥeywan kuştin, dar kuştin, şînkayî li wê ment’îqê nehişt ji ber gellekî p’îs bû.
Since that gas was very bad, it even killed animals. It killed animals, it killed trees, it did not leave any green in the region as it was so bad.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com