K-037 Kobani, Syria

 1 Navê min ****** e, ez ji bajarê Kobanî bûm, mi șeș salî çûme mektebê, sefî yekê, min xwand, hetanî șeș salî, eh/ ye/ șeș salî dest pê dibê.
My name is ******, I am from the town of Kobani. I started school when I was six years old, in the first class, until the age of six, that is, school starts at the age of six.
 2 Șeș salan em ibtidaî dixwînin, bi ʕerebî em dibêjin, cara yekê îbtidaî, destpêkê dixwînin.
There are six years of primary school, in Arabic we say Ibtidai. The first stage is primary, which is at the beginning.
 3 Pê ra jî em sê salan a orteyê dixwînin, eʕdadî an nêvî û em sê salan a senewî dixwînin. A sisiyan e.
After that it is college, which is for three years, it is called Iʕdadi and we study three years of secondary. This is the third.
 4 Min li Kobanî dixwand, nefsê Kobanî her/ her sê parçe.
I went to school in Kobani, in Kobani I completed the three schools.
 5 Û ez di havînê da diçûm min li Libnanê îș kir, û ez/ min li cem tixtor îș kir. Neh salan min îș kir cem tixtor.
During the summers I used to go to work in Lebanon and I/ I worked with a doctos. I worked for nine years with a doctor.
 6 Erê, ez ho bûm derziyan û dermên û ingilîzî min fere bû.
Yes, I learned how to do injections and to give medication and my English improved.
 7 Û min/ ez topê ez dikim, ez-ê yê Riyal Medrîd im.
And I/ I like the football, I support Real Madrid.
 8 Û piștî vêya mi/ ez çûm min xwandinê xwu mi nikabû kemil bikira. Beșar Esed, erb çêbû, xwandin ji dest min çû. Ez çûm bûme ʕesker du sal û mehekê.
And then I/ I went and I wasn’t able to complete my studies. The war began, of Bashar Assad, I could not study. I became a soldier for two years and one month.
 9 Erê, min xelas kir, min xwandinê xwu nikabû kemil bikira.    
Yes I finished, but I couldn’t complete my studies.    
 10 Ji ber wê Beșar Esed gotiye werin [îtiyaqê]. Dîsa me kê bibin ʕeskeriyê, herne leșkeriyê.
Because Bashar Assad called us as reserves. And they brought us back to do military service.
 11 Êê, ez hatim Hewlêrê, ez va di sal û neh, ee yanzde meh e li vê derê me, li finduqê îș dikim.
So, I came to Erbil, it’s been two years and eleven months that I have been living here. I work in a hotel.
 12 Baș e, elhemdiła, bes di vê, piștî ez hatime Hewlêrê, Kobanê Daiș hucûmî kir.
Finally things are going well, thank God. After I came to Erbil, ISIS attacked Kobani.
 13 Xelkê Kobanê hemû çûne, hate Kurdistanê, ê wî çû Tirkiye, Bakûr. Xelkê me-y bakûr yaʕnî qusûr nehîștin, xizmetê wan kirin.
The people left: they came to Kurdistan, others went to Turkey, in the North. Our people in the North did everything in their power, they served.  
 14 Du/ piștî șeș mehan jî Kobanê rêzgar bû. Kobanê vegerandin hêzên kurdî. Xelkê Kobanê vegeriyan,
But after six months Kobani was free, Kurdish forces liberated Kobani. The people of Kobani returned.
 15 Û niha jî x/ nîvê xel, divêjin dikê sedan, teqrî/ sedî çel e, dikê Kobanê bikin mûzexane. Bi ʕerebî dibên “metḥef”.
Now almost half of the people, we guess about 40% of the people want the city to become a museum. In Arabic we say “methef”.
 16 Êê, xenek xelkê bajêr nahêline, ê axirê hîn yanî ew dikin, tê da her civînan çê dikin, ji ber dengê xelkê bibîzin, kî razî ye, kî nerazî ye…
But some residents do not want that. Finally there are some things, they often have meetings to listen to the people, to find out whether they are dissatisfied…
 17 Bêje pirs/ pirsê te hene?
Ask if you have questions?
 18 Kobanê bajarekî hesin/ hesin tê de heye, hesin tê da pir îș dêkê. Û çandin.
In the city of Kobani there is iron, there is a lot of iron work there. And agriculture.
 19 Di sersalê de hetanî mehê çaran Kobanê kesk e.
Kobani is green from the new year till the fourth month.
 20 Yanî, perê Kobanê pir ji çandinê tê.
That is to say, the income of Kobani comes mostly from agriculture.
 21 O tiștê me naçê derva, em nașînin bo kesê. Genimê me zor e, nîsk, nok, kemûn, ce li Kobanê diçînin, pirr e (…) Kobanê.
They do not allow us to export our products, and the state does not purchase them. We have a lot of wheat, lentils, chickpeas, cumin and barley, which we grow in Kobani, there is too much.
 22 Ardî xwe ji Kobanê tînin, aș [dihêrin] li Kobanê. Xelk șiẋûl dikê û nisbê pirr jî, [erazê] ewan-ê bîrê avê, dikolin, ewa jî tê de em çê dikin, xelkê Kobanê çê dikê.
We obtain our flour from Kobani, the mills [grind] in Kobani. They work, they dig wells and most have a kitchen garden.
 23 Kobanê di vê tiștî da pir meșhûre, yanî navdar e di vê șiẋulê de.      
Kobani is very well known, it is famous in this regard.
 24 Û lê bes, pir/ pir xelkê Kobanî heye, pirraniyê wan li derva ne. Meselen li Hewlêr in, li Meẋrib heye, li Cezayir heye, li her derê heye.
However most of the people in Kobanê are emigrating. They mostly live abroad; for example in Erbil, in Morocco, there are some in Algeria, everywhere.
 25 Li Espanê heye, pirr mal hene li mêj e çûne Almanya hîn venegeriyane. Li Siûdî, her derê xelkê Kobanê heye.
There are some in Spain, there are many families who went to Germany and have not returned. In Saudi Arabia, there are Kobani people everywhere.
 26 Di vê taliyê da meriyekî min, gotî Sûdan maye, ew jî çû Sûdanê, çûye Efrîqiya. Li gel wan ji bo bîrê avê bikolê û îșê xwe jî xwoș bû.
Finally I have a friend, he told me that I can go to the Sudan and that he is going to the Sudan, he went to Africa. He dug well water, and he led a comfortable life.
 27 Xelkê Kobanê ʕeșayretî ne, di ʕeșîre ne, gișkî ʕeșîre ne.  
The people of Kobani are tribal people. They are all in tribes.    
 28 Pir merî me hene li Turkiye, xelkê Kobanî emû meriyê xwu hene li Turkiyayê. Têne serdanê hev dikin, em diçin Turkiyê, xelkê Turkiyê di cejna de tê cem me.
We have many relatives in Turkey, all the people of Kobani have relatives in Turkey. We visit each other during the holidays, we go to Turkey and the people from Turkey come to celebrate with us.
 29 Pêșiyê cejin hebû, bi sireyê bû, xelkê Kobanê diçû Turkiya/ ee/ Bakur, xelkê Bakur dihate Rojava.
Before, there were visits during the holidays, the people of Kobani went to Turkey, to the North and sometimes the people in the North, they came to the West.
 30 Û Kobanî xwaș e, em na jî hêvî dikin xelk hîn vegerê. Me/ alîka/ alîkari ji bo Kobanî dê, xelk/ pir Kobanî navdar bû.
Kobani is a nice place, and now we still want more of our people to return. Help is coming to Kobani. Kobani became very famous.
 31 Bes me nedixwast navdar bivê ji ber wêran nebê û sipas.
However, we would rather it had not been destroyed, rather than being famous; thanks.
 32 Em sipas dikin.
  Thank you.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com