K-039 Sersink, Iraq

1 Ez xelkê gundê Eredina me. ʕeşîreta min Mizîrî ye. Eredina dbîte dû beş, Eredina jêrî-w ya jorî.
I’m from the village of Eredina. My tribe is Mizîrî. Eredina consists of two parts, the Lower Eredina and the Upper one. Christian and Muslims both live there, together.
 2 Fełe-w bisirman her dû tê da dijîn, pêkve. Du diyanet in, bisirman in û fełe ne.        
There are two religions, the Muslims and the Christians. 
 3 Eredina gundekî gelekî xwuş e, çiya-yên lê, dar û bar-ên lê. Ee, ava wê gelek ya boş e, ya mişe ye. Xelik hemî dê çîte seyranan, sefraan.
Eredina is a very nice village, with its mountains and its forests. Its water is abundant and plentiful. All the people go on picnics and trips.
 4 Darên wê ş/ darên çûlî pê tên, berrî ne, çilî ne, eve ne, sêv in yaʕnî, yêt heyn bîsstan û zevî û evene. Xelik bo xo diketin.      
Its trees are wild trees, there are oak trees, bushes and such, there are apples, there are all these, vegetable gardens and farmlands and such. People cultivate those for themselves. 
 5 Xelkê gundî hindek idçine wêrê, hindek jî naçin yeʕnî hindeka bîstanêd lê heyn, çil lê çediken û dirist diken.
Some people stay in the village, and some don’t, so some of the orchards have bushes, they are well kept.
 6 Bes pa aẋleba wan ne, li Dihokê dijîn, Sersinkê dijîn. Seredana gundî diken, bes bo wextê xwoşî borandinê.    
But most of their owners, they prefer to live in Duhok and Sersink. They visit the village only during their holiday. 
 7 O eve ye. Gundekî gelekî boş e, gelek mał in, dû ʕeşîretid bisirmana jî tê da dijîn. Mizîrî-yêd heyn, Berwarî-yêd heyn, her ji ʕeşîretêd bisirmana.
And this is it, it’s a very crowded village, there are many houses, two Muslim tribes live in it, the Miziris and the Berwaris, both are Muslim tribes.
 8 Şi ewan jî, şi bisirmana jî çar îcax Mizîrî ne, yaʕnî heşt îcaẋ in, û çar îcaẋ jî Berwarî ne.    
Out of those, four families are Miziri, so there are eight families, and the others are Berwari.
 9 O gundekî gelekî boş e, bes pa fełe-w bisirman yeʕnî îxtêvata wan gelek gelêk ya baş e.
And it’s a very flourished village, but then the Christians and Muslims, their cohesion together is very good.
 10 Nabêjin eve fełe ye, nabêjin eve bisirman e, têkeliyeka baş-il gel yêk û dû diken.
They don’t say this is a Christian and this is a Muslim, they have a good relationship.
 11 Yaʕnî wekî xîşk û birayên êk gelêk-da dijîn, xoşî-w nexoşîyêd êk û dû yêd nav êk da. E, eve ye.
That is, they live like sisters and brothers. They are together during good and bad times. It’s like that.
 12 Dêreka binavûdeng ya li Eredina, e pazdey heyva pênc şanedêra Eredina ye.
There’s a famous monastery in Eredina, the fifteenth of May is the day of pilgrimage.
 13 Xelik hemî thêtin, ji hemî dewleta, wekî tiştekî miqedes e, dibêjinê “Siltan Mûrad”, ee pazdey heyva pênc Xwedê ḥes ket şanedêra wê ye.      
The people come from all countries, it’s like a sacred thing [event], they call it “Sultan Murad”, God willing the fifteenth of the fifth month it is the day of pilgrimage.
 14 Xelik şi ji Emrîka têtin, şi Awistralya têtin, ji hemî dewletêd ʕalemî têtin, bo dîtna vê şanederê. Çinkî gelek gelek ya binavûdeng e.
Many people come from America, from Australia, they come from all the countries in the world, in order to see this monastery, because it is very famous.
 15 Û bisirman û fełe hemî pêkve-d çine wê derkê. Peza vedkujin, ʕezîma didanin, mêhvandariyê diken, pêşwaziya xelkê hemîyî diken.
And Muslims and Christians go together to that place and slaughter animals for food and feast upon them, they invite each other and offer it to all the people.
 16 Hemî pêkve yaʕnî nabêjin bes ya feła bitinê ye, ne.      
They are all together, so they don’t say this is just for Christians, no.
 17 Bisirman û fełe hemî pêkve ev vê çendê diken. Xoşî-w nexoşîyêd xo pêkve idken, bibûrîne.
Muslims and Christians do all this together. They spend the good times and bad times together. There you go.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com