K-065 Yüksekova, Turkey

 1 ***** carek dî me go em piçek soḥbetekê ji xwe re bikin.
*****, let’s have a talk once again.
 2 Hema bike, hema tu çi dixazi pisyar bike.
Sure, ask whatever you want.
 3 Gelek saẋ bî. Piçek ez dixazim li ser beḥsê xwe bikey. Yanî em bêjin beḥsê xwe, malbatê, cihê ku hûn lê dijîn, êdî çi serê te bê aqlê te, êdî ji wêrê dest pê bike, hêdî hêdî, kerem ke!
Thank you very much, I want you to talk about some, to talk about yourself. Or talk about yourself, your family, the place that you live, whatever comes to your mind at the beginning, start from there, slowly slowly, here you are!
 4 Em Susîyan dijîn, mała me yê li Susîyan e. Berê/ berakê, hêșta, çend sał dayka mi/ hêșta em piçük, gundê me-yê berê hebü Gulot, wê derê dewletê rakirine ser gundan. Gund dane xalî kirin.
We live in Susiyan, our house is in Susiyan. Years ago, when we were little, we had a village, Gulot, and the state attacked the village. They had the villages evacuated.
 5 Piștî yêd me hatine Susîyan bo xwe cihek dî nav deştê da. Tam em/ me/ gundê me nav deştê da nîn e, derdûra wê ḥemi ew hene, çîya ne. Em bêjin “Susiyan-a di korê da”, ciheke di korê da ye.  
After that our family came to Susiyan, to a place in the plain. Our village is not exactly in the plain, there are mountains surrounding it. We call it ”Susiyan in the hollow”, it’s a place in the hollow.
 6 Hatine vê derê, ez/ bîra min/ tabî hingî ez nebüm. Çan ez çi bêjim? Tiştek dî pisyar ke, ez tê da mam.  
They came here, of course I don’t remember, I wasn’t born then. What can I say? Ask me something else, I got stuck.
 7 Tu ji wêrê, kerdi Xwedê day?
Where were you born?
 8 Ez Susîyan bü/ jîyame, xîşkêd mi ḥemi jî, em ḥeft xîşke ne, du bira ne. Xişkeka mi yê çûye serê çîya, hêj ez nebüy.
I lived in Susiyan, all my sisters too, we are seven sisters, and two brothers. One of my sisters went on the mountains before I was born.
 9 Yên dî ḥemi zewicîn, zaten yê şû kirine. Birayêd mi jî bo xwe dawet-ê kiri, belê duruma wa nexweş e.
All the others are married. My brother is married too, but his situation is not good.
 10 Atama wa çênebûye, du biçükêd wa jî yêd hey. Bo xwe małekê çî-dketin. Îşała wê ev sala xelas bibîtin. Piştî em gund-id rûnêyn.    
He hasn’t been appointed as an officer yet, he has two children. They are building a house for themselves. God willing they will finish it this year. So we live in the village.
 11 Babê mi pîçek pîr e, pîr nîne zêde jî ʕemrê wi pîr e, hêj nekevtîye, dayka mi jî. Xişkêd min êke dî jî l universtê ye. E/ min lîse li Geverê xand, meyteb heta pêncê mi-l gundi xand. Ya dî jî em pê ʕerebê tihatin çûne meytebê, gundek dî bü.
My father is little bit old, but he doesn’t seem very old for his age, he is still healthy, my mother too. One of my other sisters is at the university. I studied at the high school in Gever, I studied in the village until the fifth year. For the rest we would go to school by car, it was in another village.
 12 Lîse ez yûrdê da dimam. Pişt-ra sałekê ez mala xalê xwe mam. Ez xebitîme de/ mi şûl kir bo unversîtê, ez hatme Mardînê.
I stayed in the dormitory in the high school. Then I stayed at my uncle’s house for one year. I studied, I prepared for university, I came to Mardin.
 13 Bera hingî, çi çêdibün, em mesela havînan paletiya me yê hey, ya mi bi xwe ne, birayê mi çîtin, çin giya-dirünê. Em bo wan ratibê diben, ratib yanî firavîna nîvro, bene deştê.
That’s why, how do they say, in summer we work in the fields, it’s not me, my brothers go, they go to harvest the grass. We take “ratib” for them, “ratib” is lunch, we take them lunch.
 14 Heka we nebît zibare ye, ew roj bi rojê, mesela dikene kom, her rojê jinkek çê-dket, mesele deh kes xir dibin, rojê bo yekê şûl diken. E/ we rengî jinkek çê-dket, rojek di jinkek çê-dket, we rengî, heku nebîtin jî, ez ḥej birina ratibê nakem.      
If it’s not this, it’s communal work, day by day, for instance they form groups, each day a woman cooks, for instance ten people gather, and they work for one day. So one woman cooks, another day another woman cooks, that’s how it is, when this doesn’t happen, I don’t like having lunch.
 15 Xişkêd mi yêd dî ḥemi gełe xwe ewhe danên, dibêjin em naben, em naçin. Ez tinê diçim, dayka {mi-j mi rêdiket}, niza dilê wê bi mi we nabîtin.
My other sisters all resist, they say we are not going. Only I go, my mother sends me, I don’t know perhaps she doesn’t feel sorry for me.
 16 E we rengî, mesela vê-derê heka gîya-durün, doşek-çêkirin heye, doşek, lasan çê-dken, mi jî gełe car gel birawêd xwe, tinê brayek min hebü yê dî piçük bü hêş mezin nebü, me jî harî dikir, em xîşkan me harî dikir.      
Then for instance there is harvesting the grass, there is baling the hay, making the hay bales, they lay the grass lines, I also do this, many times together with my brothers, I only had one brother the other was still young, we would also help, we the sisters we would help.
 17 Mesele las çêkirin/ las çê-dkirin piştî hingî dikirine doşek. Pişt-re ew dikirne texe, dikine koxe, xir dikirin koxe. Gîya-kêşanê da, dîhê çê-dken, we rengî em/  
For instance they laid the grass lines (and) after that they made the hay bales. Then they wrapped the hay bales, they would make hay bales. Carrying the hay bales, they made a haystack, that’s so, we/
 18 Dihi çi ye?
What’s “dihi”?
 19 Dîh!
Dîh!
 20 Ew çi ye?
What’s that?
 21 Gîya danêye ser-êk, heka ew gîyayêd koxik, êk û êk van ḥemiyan xir dikene gundi, mesele nêzîkî paga mirov kîrê bîtin vê çend cîh nêzîk bît baştir e.
They put the hay bales on top of each other, they collect all of them in the village together, somewhere near to someone’s barn, the closer it is, the better.
 22 Dîhê didane lali, gîya ḥemiyê didane ser-êk, rengê tiştekî wekî çatîyê we rengî jî, ee dibîte “dîhe”. Me çend çîl hene, sê çar çîlêt e her sal babê mi êkê-d firoşîtin heta dayka mi êke dî ddante şünê. Kota xilas dbîtin.          
They put the haystack to one side, they put all the hay on, it was all something like a cover, let’s say, this becomes the haystack. We have some cows, three or four, each year my father would sell one and my mother would replace it. The quotas are completed.
 23 Çend hene? Sê-çarekêt hey, ew, dayka mi he carê, ew bi-zor ḥeft kiçêd wê yêd hey ḥeta pê-ra digehînîtin penîri çê-kirinê, penîr çî-kirin zeḥmet e. E pê-we gełe şur dibîtin.
How many are there? There are three or four of them, that, my mother she has seven daughters (and) until she comes to make cheese, making cheese is difficult. She becomes very tired from it.
 24 Wekû dî jî me parrêz-êt hey, em parrêzê diçînin, ev sale ji ber gêra birawê min, me neşîya parrêzê xwe zêde biçînin. Pişt aahyê me da bo xwe aahyekê nû çê-diketin, ji ber vê ev cîyê me parrêz lê diçand kêm e.
Furthermore, we have a vegetable garden, we plant the vegetable garden. This year because of my brother’s condition, we couldn’t plant much of our vegetable garden. Behind our house he is building a new house, because of that the area that we plant the garden is smaller.
 25 Hûn çi diçînin?
What do you plant?
 26 Em bacana, xîyaran, gemokan, gulberojan, qundikan. E çi hene dardûrax, maydanoz, sersiłk, tiştek heye gîyayekê dikene nav kadan da, navê wî nayête bîra min.
We plant tomato, cucumber, corn, sunflower, zucchini/pumpkin, what else dill, parsley, beet, there is something, a herb that they put in the bread, I don’t remember its name.
 27 Mesela pişt mala me da gełe darêd me yêd sêvkan-êd hey. Mesele hekû sêvkêd dikevine bin da em wan diqelêşin carek dî, ker ker diken, dikene alik, em dibêjinê “alik”. Min ew gel xwe înane Mêrdînê jî, heke tu bixwazî ez ê dem.    
For instance behind our house there are a lot of our apple trees. For instance as soon as the apples fall on the ground we cut them, we cut them up, we make dry them, we call it “alik”. I brought them to Mardin with me, too, if you want I can give some out.
 28 Hişk diken ne wisa?
They dry them, don’t they?
 29 Erê hişk-id ken. Wekû dî, mesela gełe cihan patlîcan çê-dbin, ama lalê me çê-nabin. Niza axa me da çê-nabin, ḥişkirina wan tiştê we rengî nîne. Em çine sîyaboyê, sîyabo gîyaeke em dikene nav penîri da.
Yes, they dry them. Furthermore, in many places aubergines grow, but they don’t grow in our area. I don’t know, they don’t grow in our soil, so there we don’t dry them. We go and collect “siyabo”, “siyabo” is a herb that we put in cheese. 
 30 Berakê da miro pîyan diçû, ev çîya hemi me didane be xwe, em pîyan çûne sîyaboyê. Rübarek hebü, rübarê zoz/ yê/ ev ez gełek bêheş û bîr im, yê ji bîra mi çûyeve. Yê Herrînkê (…).
Before people would go on foot, we would walk up all these mountains, we went on foot to collect the “siyabo”. There was a river, the river of Zoz/, mm, I’m very forgetful, I forgot. It is of Herrinke (…).
 31 Çi gîya dî têne bîra te? Ji bilî Siyabo filan bêvan?
What other herbs do you remember? Apart from “siyabo”, etc.?
 32 Erê, sosinê hey, em kurradê hey, sî/ sîrkê yê hey, mendê yê hey. Mendêyê dikene/ dikene nav dûwînan da, hem jî dikene nav masti da. Yanî zaten kesek peyda naket ku mendê bikete nav masti. Heçî peyda ket ew lord in.  
Yes, there is “sosin”, there is “kurrad”, there are wild chives, there are ferns. They put ferns both in “dowin”, and put some in the yoghurt. Not many people are able to get ferns to put in the yoghurt. Whoever can get it, is very wealthy.
 33 E, çi heye ji bilî hindê, kurrad, min ew tiştê we rengî, ev tiştêd kene be sawarê yêt hey. Willa nihe navê wan nayête bîra min. Em dikine nav dowînan da ji wan.
So, what else is there but this, not “kurad” the other thing, the thing that they put beside the cracked wheat. I don’t remember their names. We put it in dowin.
 34 Mendê dikene nav dowînê da risqêd, zaten risqê me ḥemi do/ dovînin, çi risqê goştî çi nîn e, mesele pê goşt çê-kirinê, an dowîn e an girar e, an tirxêne ye, an tirşik e.
They put “mendê” in “dowin”, anyway all our food is based on dowin, we don’t have any meat dishes, that is anything to cook with meat, it is either dowin or rice or “terkhin” or “tirshik”.
 35 Ḥemi-j pê gîyayekê, mesele pê gîyayekê çorbeek, e nav/ pê gîyayekê tu çorbekê çê-dkey, se serê xwe tûwêji diçît. Ee, çawanê ye, hema we rengi tiştek dî tu bêji.    
They are all with herbs, for instance with a herb soup, with a herb you cook the soup, and you’re done. How it is, well, that is how it is, if you say anything else.
 36 Bîra te salê te-yê meytebê tê? Mesele em bêjin piçek mirov (…).
Do you remember your school years? Or for example let’s say one (…)
 37 Yê ʕen piçük, erê bîra mi (…).
The ones when I was little, yes I remember (…)
 38 Hin sahne hene mirov ji bîr naket, (…).
There are some scenes you can’t forget from being little (…)
 39 Sahnek heye ku mamostê mi, xocê mi ez texte ve kiribüm. Biz/ bizmara texte ve kiribüm ez.
There is a scene where the teacher, our hodja tied me to the board. He tied me to the nail of the board.
 40 Çima?
Why?
 41 He?                        
Come again?        
 42 Çima? Bo çi?
Why? For what?
 43 Ez/ nawête bîra min. E, ji-xwe tiştek lazim nebû ku ew mi bi texte ve ket, hema ḥes dikir em hemi bi texte ve biken an radibî em têr dikqutan. Yanî tiştekî we rengi, mêrikekî pîçek dîn-dîne bü.
I do not remember. Well, in any case there was no need for a reason for tying me to the board, he just liked to tie us all to the board or he would hit us. That is how he was, he was a mad-man.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com