K-074 Doğubeyazıt, Turkey

 1 Piçek av vexwe dixazî, wele kurmanciya we ya Bazidê gele gele ecêb e.
Drink some water if you like. Your Kurmanji of Bazid is very interesting.
 2 Erê.
Yes.
 3 Kurmanciyek xweş e.
It is a nice Kurmanji.
 4 (…)
 5 Baş e tu xwazî em piçek beḥsa gundê we bikin?
 Alright, if you would like, we’ll talk a little about your village.
 6 Erê.
Yes
 7 Gundê we li kî derê ye, Bazîdê, piçek beḥsa gundê xwe bike ji me re.
Where in Bazid is your village, talk to us a little bit about your village.
 8 Ez/ ez ji Nêço de, gundê mi Nêço we. Nêço, lê Bayîzdê sî pênc – sî kîlomêtre dûr e. Ez Bayîzdê (…), ez lîse duduya da ez hatme Bayîzdê.
I’m from Necho, my village is Necho. Necho is 35 kilometres away from Bazid. I came to Bazid in the second year of high school. 
 9 Salê mektebê min…
In my school years…
 10 Tu ji ku hatî?       
Where did you come from?
 11 Ez gund hatme Bayîzdê. Lê ez (…) sewa meytewê hatim. Lê ez meytewê li (…) dixûnim. Lê dayka mi, bavê mi Bayîzdê diminin.
I came from the village to Bazid. I came, I came to go to school. But I don’t study at school there anymore. My mother and father are living in Bazid now.
 12 Usa birêki min niga Istembûlê dixe/ xebatkar e. Birêki mi nige esker e Nusaybînê. Di ḥev xuşkê mi hene, ḥer di xuşkê mi jî dixûnin. Yek lîse bîrê yek alti yê şeşa. Orta oqul şeş dixûne, le usa ne diha.  
So I have a brother who is now working in Istanbul. One of my brothers is a soldier in Nusaybin. I have two sisters, both of them are students now, one is in the first year of high school, and one in the sixth. She’s in the sixth year in middle school. That’s how it is now.
 13 Baş e gundê we em bêjin debara we li se çi, hun çi diçînin? Çi dixwin, çi vedixwin ?
 Alright, your village now, where can we say its income comes from? What do you sow? What do you eat, drink?
 14 Em hê, em pîşiye em wextê gund bûn, lê me bûday ekmîş dikir. Me buday ekmîş dikir, sonra lê me top dikir, me di hemû tevhev dida, me lê dixist.
We, back when we were in the village, we used to sow wheat. We would sow wheat and then we would gather it and put it all together.
 15 Gava mesele sal sala dinê me hinekî debar, debar dihişt, lê ê dinê me difrot. Lê me/ me dibir aş, tixist, dixiste ar. (…) Wek dina, zêde em çine, em çine gumrikê. Gumrik tam kêleka me, gumrik sinira me Îranê.  
When, for instance we had leftovers from the previous year, we would sell the excess. But we used to take it to the mill and make flour out of it. Otherwise, we would often go to work at THE border crossing (customs). Customs was right next to us. The customs on our border with Iran.
 16 Kî-j bajar e aliyê we?
Which city is it on your side?
 17 ­Îran, Turkiye tev îşte ewk dikin, lê ya da bazirganê Kurd, Îranê Kurd, Kurdê Îranê. Hin tişta ewk dikin. Genelde em ser {mera} dixevtin, em bire em gişk dixevtin.
Iran and Turkey on both sides they do this, or even Kurdish merchants, Kurds of Iran. They do many different things. But generally we work on {?}, we all work together as brothers.
 18 Îsal, ewa olayana bûn diye, gumrik hate qepamîş kirin nikawun bixebtin.  
This year, because of these events, the border customs was closed, we couldn’t work.
 19 Baş e, navbera we-w Azeriya çawa ye? (…)
Alright, how does it go between you and the Azeris?
 20 Azerî, ara me-w Azerya nexwiş e. Lê Azerî cem me tunene de, Îdirê, ara me-w Îdira lê pazde deqe, bîst deqe, Bazîd û Îdir wa zaḥf nizîkî hev in. Ara me-w Îdira pazde deqe, bîst deqe heye. Lê Bazidê, le Azerî Kurda hev ḥez nakin. ʕeslinde le hê pêşiya hev ḥez nedkirin de, eva sêçima hat, lê partiya me yeka Azerî danî terefê me usa bû wekil, saya ara Azerî hinek hev dûz bûye.    
It doesn’t go well between us and the Azeris. There aren’t Azeris near us, it is between us and Igdir, but it is 15-20 minutes drive between Bazid and Igdir, they are very close. Between us and Igdir it is 15-20 minutes. In Bazid, Kurds and Azeris don’t like each other. Actually in the past they did not like each other, but then this election came, and our party nominated an Azeri on our side as a parliament member, so the relations with Azeris have got a bit better.
 21 Lê hema pişiyê, eva olaya Kobanî, Kurda-w Azeriya zaḥf (…) hev ḥez nedkir. Lê hema niga teze teze, hîdî hîdî ewk tuwe, nîsîkî hev dibin. Li Îdir du parçe ye zaten, yale Bazîdê gi Kurd dimînin, yale dinê da gi Azerî dimînin.
But before this Kobani event, Kurds and Azeris didn’t like each other. But now, they are slowly coming closer together. In Igdir it is split in two anyway, Kurds live on the Bazid side, and Azeris on the other side.
 22 Yanî her tev qarişix nîne, tev hev da nîne. Lê usa, lê hema Bazîd sade Kurd e, başqe tine. A wisa ne.
So each one lives on their own side, they don’t mix. But Bazid itself is fully Kurdish, there is nothing else, that’s how it is.
 23 Baş e, mesele piçek beḥsa mesela dawetekî we bikîn.
Alright, can you tell us a bit about your weddings?
 24 Deʕwetê me…
Our weddings…
 25 Nava Bazîdê.       
In Bazid’s centre
 26 Erê.             
Yes          
 27 Li gundê we, çi ferqa we heye, nav çanda we filan, kultira we yanî?
And in your village, what is your difference, between your cultures?
 28 Niga, Bazîdê, lê gundê me, pîşiyê sê rojan me deʕwet dikir. Sê roja, erê. Sê roja, roja pîşiyê lê ʕayle tenê diçû, roja duduya ḥene dikirin, roja sisiya roja bûkê bû.
Now, in Bazid, in our village, back in the day we used to have weddings for 3 days. Three days, the first day was only for the family, the second day was for the Henna, and the third day was the Bride’s Day.
 29 Lê Bazîdê, di roj dikirin, di roj dikirin, li gund daha eva ḥeta ḥezar û pênc deyiş bû, deha derbasî ewkê bû.
In Bazid, their weddings lasted two days, in the village from 2005 onwards it changed, they changed it.
 30 Di roja dikin gund, gund jî du roja dikin. Lê ara wan da ferqek ha heye, gund derva dikin, lê Bazîd, sade düyün salonî. Sade duyun salonî ne, lê berê wisa nîne ema eva çend sal e usa (…) düyün salonî Bazîdê bol bûne.
They do two days, also in the village they do two days, but there is a difference between them, in the village they celebrate outdoors, in Bazid they only do them in wedding arenas. Only in wedding salons, but they didn’t have those back in the day, they’ve only been around for a few years, around ten years. There are many wedding salons in Bazid now.
 31 Lê hinek ji siqintiyê Bazîd çima düyün salonî dikin, toza Bayîzdê bol e. Toz e ane, bax tinene, ewka wê yeşîlixa wî tine. Usa ye, gi düyün salonî dikin.  
But some of them have their weddings in the salons out of despair, why, because there is too much dust in Bazid. It is all dust, there are no bushes and fields. There is no greenery. That’s how it is, they all do it in the wedding salons.
 32 Mecbûr in yanî.
That is they have to.
 33 Erê, lê hinek jî em/ îklima Ixdir wa ʕeynî yek e, germa wî bol e, lê ema ʕeynî Îdirê aha ʕedê wê nexwiş e. Mesele ʕeydê me zaf ha xwelîkî ye. (…) mesele ha baẋek ti dîkmîş kî ewk nave, zû zû hîşîn nêê, ʕedê wê şorr e.
Yes. The climate in Igdir is the same, only it is too warm, but also in Igdir its land is arid. For instance our land is too dusty. For example if you sow something in the land, it won’t grow quickly, its land is salty.   
 34 Şor e?
It is salty?
 35 Erê, (…) xweliya wê şor e.  
Yes the soil is too salty.
 36 ʕecêb e.
Interesting.
 37 Baş e, ji wê çanda berê, em bêjin kultura bêrê çi tê bîra te, çîrokên diya te, em bêjin, dengbêjên we, meselen meşûr in aliyê Serhedê. Hebûn li gundê we jî, dengbêj û çîrokbêj filan?  
Alright, out of the ancient tradition, what can you recall? Your mother’s tales, your tale- singers for instance those are famous in the Serhed area. Were there any in your village as well? Tale-singers and Tale-tellers and so on?
 38 Dengbêj dengbêj gundê me hene, hê niga jî hene, lê ema zehf zêde ewk nine. Mesela ewa, Yûnis Agirî falan, ewina cem me ne, kurepê me ne, eqrebê me ne, Yûnis Agirî falan.
We do have tale-singers in our village, there are still some, but we aren’t the same as before anymore. For example there is this Yunis Agiri, there are those near us, they are our cousins, our relatives, Yunis Agiri and so on.
 39 Lê dengbêjê me bol in, mesela genelde kalkê min, em gava diçine ce kalkê min, kalkê min hema bahsa berê dike. Lê dêje eskera {bolê} anî serê me, lê kalkê mi, apê me ew kir. Kalkê min mesela, partî, mesela dêje esker tê dêje qafana göre nizane daha çiku yê lêxe.
But we have many tale-singers, for example, usually when we go to see my grandfather, he keeps telling us about the old times. He says that the soldiers have caused us a lot of trouble, they did things to my grandfather, and to my uncle. My grandfather says, the soldiers came and said, – since he [uncle] didn’t know that they would beat him, he said whatever he wanted.
 40 Dêje tu uyar/ destek didî partî, lê kalkê min carekî û jê ra gotivû na. Apê mi, kalkê mi tev ewk kiribûn, esker kalkê me ra gotivû “tu şerefsiz î”. Apê mi jî gotivû tu çima bavê mi ra usa dêjî, tu çima bavê mi ra usa dêjî!      
They said “you are giving aid to the party”, but my grandfather insisted that he had not. They did things to my grandfather and my uncle and all the soldiers said to my grandfather, “you have no honour.” And my uncle said “why do you say this to my father, why do you say this to my father?”   
 41 Lê esker, afêdersin çû, tenê don kirivû, ḥer di piyê wî pişta kerê va kirvûn, pê qamçî da kerê, ker hema dora gund usa çû.
But the soldiers, pardon me, left him only in his underpants, tied both his feet to the donkey, and whipped the donkey, and the donkey roamed around the village like that.
 42 Apê mi usa, usa îşkence kirin ya da, kalkê mi digo rojekî hatin eskera basqin daye ser gundê me, lê zivistan e, çemek/ çemek orta gundê me ra diçe, lê me tenê don kirine, em ketine hindirê z/ ewî ewkê, çemî, gi bûz.
My uncle was hurt, my grandfather used to say that one day the soldiers came and attacked us, but it was winter and there was a river flowing through our village, they left us only in underpants and forced us into the river, which was all ice.
 43 Lê pê qamçiya me xistine (…) hindirê çemê hema dane ş/ rewandanê. Isa bol, kalkê me bol tiştê isa dêje, lê bawa mi jî, bawa mi zêde ewk nîne, bawa mi zêde yale me nasekine, bawa mi zaroktiya xwe gişk hevraz derbas kiriye.
They hit us with whips and forced them to run away in the river. So my grandfather says many things like these, but my father, my father is not here that much, my father does not stay with us much, he spent his whole childhood away.
 44 Lê meytev xwendiye, sala sonî da meytev da xelas kirin, siqintî derdikeve jê ra bavê/ kalkê mi daha jê ra ewk nake, bavê mi meytevê dihêle tê. Tê malê. Isa ewk tive, lê dizewice paşê.
He went to school, in the last year of school after he finished, he faced difficulties, my grandfather wouldn’t help him anymore, so my father left school and came home. Then he got married. 
 45 Malbata we, em bêjin gundên derdora we kiçikan didin xwendin meselen, çawa ye em bêjin?
Your family, the villages around you as well, do they let girls study, how is it?
 46 Xwedê niga ez xwe gundê xwe bêjim. Gundê me xwendekar zahf tinin. Lê em/ em sî pênc ḥev hevalê hev em ilk oqulê em tevhev da bûn, gund ra. Em niga çar ḥev tek dixûnin.
Now if I speak about me and my village, in our village there aren’t many students. But we were 35 friends, in primary school, we, thirty five friends we were mixed, in the village. Now only four of us are still studying.
 47 Çima yê dî çi dikin?          
Why, what are the rest doing?
 48 Ê tiştek ha heye, hinekî gumrik, gumrik zaḥf etkî ye, çima gumrik pereya bol e. Lê perek bol lê derdixe, lê niga hevalê mi hemû gişk bin wan da ʕerreba wan heye, bin wan da ewka an heye.
There is something here, the business through the borders has a big impact, because it makes a lot of money. They make a lot of money, now all my friends have cars and have these things.
 49 Niga ha (…) küçük düşürmüş dikirin. Hinek isa ewk dike, miletê me hinek ha heye, divêje, “lo tu naçî gumrikê ti/ ti diçî mektevê. Tu çend sal e tu diçî îş dikî, hele binêr mêrik çawa ʕerebe xistiye binê xe.” Lê isa divêje (…), seva pera, isa dibêje.
They belittle the others. Some of our people have that, they say “look, because you went to school and not straight to the border business, how old are you now and what is your work? Look how they have cars” They say that, for money, they say that.
 50 Ya da hinek yale me qîz nadin xwandinê, ez vê jî bêjim. Qîza zahf nadne xwandinê, lê eta bêşinci sinifê derket lê nahêle gund de derkeve.
And some people in our area don’t let their girls study, I’ll say this. The don’t send their girls to study, but they let them go up to year five of primary school, after that they don’t allow them to leave the village.
 51 Ortaoqul gund tine, ey nahêle, lê gava ortaoqul gund hewe, lîse gund hewe te didne xwendinê, lê gawa de dûr ket gund derket cîkî dinê nahêle werne xwandinê.
If there is no middle school in the village, they don’t allow them, if there is middle school and high school in the village, they will let you study, but when it falls far from the village, in another place, they don’t let them come to study.
 52 Yale qîza ra, yale mêra jî hinekî, mesela bavê hinekî divêje şivana mi tine te şivantî mi ra bikî, kurê xe nahle, nade xwandinê. Lê isa hevalêkî min ha, zaḥf em cem hev bûn, bavê wî isa kir. Şivanê an tine, saya şivan zêde pere dixozin, saya wê ewk dikirin, lê isa ye, a usa.    
That’s in the case of women, there is a little of it towards men as well, for instance a man’s father would say “I don’t have a shepherd, you’ll become my shepherd”, he doesn’t let his son study. Like one of my friends, we were often together, and his father did that. They did not have a shepherd, since the shephers ask for too much money, so they did that, that’s how it is.
 53 Baş e seʕeta te xweş be.
Thank you very much.
 54 Baş, sipas Xwedê ji te zaf razî be, yardim, me destek ber te da zaḥf zaḥf {rind bû. Projekî zaḥf rind bûye.}
Alright thanks, thanks, god be with you, helping you was very nice and the project is very nice.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com