K-087 Varto, Turkey

 1 Ez eşt salî bûm, bavê min û herdû birayê min li Almanyayê bûn.
I was eight years old, my father and both of my brothers were in Germany.
 2 Ez, diya xwe-w xwenga min le Turkiyeyê bûn.
Me, my mother and my sister were in Turkey.
 3 Bavê me hat û em bi hev ra çûn Almanyayê cem birayên xwe.
My father came and together we went to Germany, (to be) with my brothers.
 4 Me bîst û şeş roja rê da derbas kir û pişt re em çûn Almanyayê.
We spent twenty six days on the road then we arrived in Germany.
 5 Li Almanyayê min mektev xwend salek û nîv.
In Germany I studied for one year and half.
 6 Piştî salek û nîva, em/ kaizê me li Almanyayê çênebû em hatin Fransayê, bi malbatî. Va, nêzîkê çarde sal e em li Fransayê ne.
After a year and half, it did not work out with our documents in Germany, (so) we came to France, the whole family. It has been about fourteen years that we have been in France.
 7 Mi-l vira eft sala mektev xwend, baş derbas bû.
Here I studied at school for seven years, it went well.
 8 Li vira xwengekî min a piçûk çêbû, aniha heşt salî ye.    
Here a young sister of mine was born, now she is eight years old.
 9 Û birayên min giştik li vira zewicîn, xwenga mi-jî zewicî.
And all my brothers got married here, my sister also got married.
 10 Jiyanekî bi malbatî berdewam dikin li vira, em dixevitin, karê înşaatê dikin, ez û birayên xwe.
We lead a family life here, we work in construction work, me and my brothers.
 11 Xwenga min a piçûk tenê bi dê-w bavê mi ra mane/ maye.  
Only my younger sister has stayed with my parents.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com