K-090 Erzincan, Turkey

 1 Em zaro bûnê li gund, gotin ceyran tê gund, dîrek îște çêkirin.
When we were children in the village, they said that electricity was coming to the village, so they were setting up power lines.
 2 Me muxtar beklemîș dikirin, muxtar hat, gotin berxikê șer jê dikin, me beklemîș kir berxikê șerjêkin, berxik șer jê kirin, me jî beklemîș kir, tene goșt bidine me, ema nadin.
We were expecting the headman, the headman came, they said they will slaughter a lamb, we waited for them to slaughter the lamb, they slaughtered the lamb, we waited for them to give us some meat, but they didn’t.
 3 Beklemîș dikinê, beklemîș dikinê belkî dibê tene goșt bidine me, ema nedin.
We waited on and on so that maybe they would give us some meat, but they didn’t.
 4 Vira tene meriyê me nas dikirin hatin. Meriyê me-y gir em nas dikinê, ena hatin. Ena gotin tene goșt jî bidine zarîyan.
Then some men who we knew arrived. Elderly people who we knew came. They said give some meat to the children.
 5 Em qiçiknê beklemîș dikinê ena jî tene goșt dane me, ema hindik bû.
e the young ones were waiting, and they gave us some meat, but it wasn’t very much.
 6 Ondan sonra ceyran, ceyran vekirin. Me go/ yêvarî jî dawet hebû.
Afterwards they started the electricity. Then in the evening there was a wedding.
 7 Me go em hernê dawetê, ema ber berxikanê, berxik, berxik me teslîmê yekî din kir. Çûnê dolmîșê siyar bûnê.
We said we should go to the wedding, but we were taking care of the lambs, we entrusted the lambs to someone else. We went and got on the minibus.
 8 Me go em-ê dawetê ema bavo me yeelemîș kir.
We said we will go to the wedding but our father caught us.
 9 Go were vira, ti herî ku? Me go tiherin dawetê, me berxik teslîme meriyekî kir. Ê bawê-me me temîz kuta.
He said come here, where are you going? We said we are going to the wedding, we have entrusted the lambs to a man. Our father beat us extensively.
 10 Em jî șûn-ve vegeriyanê, çûnê ber berxikan, berxik yê be ewkê re qiçik in, pezî qiçik, me hinek girtin usa hatinê gund.
And we returned back, went to take care of the lambs. The lambs are small, are the small sheep, we caught a bit and came back.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com