K-099 Ad Darbasiyah, Syria

 1 ez eh ********* ji dirbêsîyê, eh ji malbat em jêr dibên mala **** ni. eh li dirbêsîyê sê ribê  dirbêsîyê ew ti kari bê tisʕîn bilmîyê ji dirbêsîyê kikan in.
I am ********* from Darbasiya and from a family called ****. In Darbasiya, two thirds or you can say ninety percent of Darbasiya are Kikan (tribe).
 2 meʕrûfin ʕeşairê kikan di ḍimnê/di ḍimnê ʕeşîra kikan di fixûð heni meselen eh emê bêjin ʕeşîra meselen aziza heyi omera heni saroxana heni 
The Kikan tribe is known to include branches, say for example, Aziza, Omera and Saroxana tribal branches.
 3 di ḍimnê van ʕeşîra di azîza di fexið heni dibin sê bab, her babek ew azîzî ni bi nisbetî wan ew kamil ʕeşîra azîza yi, eh fexðê wan meselen mala ḥecî derwêş heni ê meselen girbeşkî heni ê mala şeẋmûs heni eh muxtelifin
These tribes include sub-branches; Azîza for example, although regarded as one tribe, has sub-branches such as Heji Dewesh family, Gerbeshke and Shehk Muse family. They are different.
 4 ti weri ser saroxana jî eh saroxan jî ew jî ke ʕeşîr mezini, eh li eh meselen li ḥeremreş heyi ev eh û gundê wan her gundek û fexðek/her yek û babek distînin
When it comes to Saroxana you can say it is big as a tribe too, for example they exist in Heremresh and every village belongs to a sub-tribe or family. 
 5 tê weri ser omera nefs elʕemelîyê ew jî omera ew jî sê-ç’ar gundin her gundek û meznê wan heyi.
The same thing applies to Omera as well. They have three to four villages where every village has its own figurehead. 
 6 tê weri ser azîza meselen ẋenamî heyi meznê wan meselen ti kari bê Abû newaf ewî xwe kirîyi meznê azîza anha bes eh veya binisbetî ji ʕeşîrê ri tê nas kir
If you talk about Aziza for example there are Xanami where you can say that their head figure is Abu Nawaf who nowadays has nominated himself as the head of Aziza. You know this is as far as the tribe is concerned.
 7 li dûri, li dirbêsîyê sê ribê mm.. şeʕbê ê dirbêsîyê ew miletê dirbêsîyê eh di zîraʕetê di dişuẋulin karê wan zîraʕeti di genim de-yi di pembo de-yi
Next, two thirds of Darbasiya’s people work in cultivation, their job is based on cultivating (crops) such as wheat and cotton.
 8 eh ixtîlaṭa a meselen ti weri a sîyasîyen eh ke mala ****/ke malbata me em dûrî sîyasetê bûn ji nuqṭakê inû em ji karê xwe ḥeya mala xwe bûn yeʕnî
As for the political involvement, we, as **** family, we used to be far from politics. I mean we used to go to our jobs and come back home. 
 9 em exṭîlaṭa me û a dewletê di hinek zaryê apanê me hebûn bi dewletê re bûn ḍibaṭ bûn bi dewleta a sûrî re bûn
As for our working with the state (government), some of my cousins used to work as officers with the Syrian state
 10 eh hîne eh meselen xalê mi ****** sîyasî bû ew jî, ***** brayê mi ew şehîd ket bû û mişʕel jî şehîd ket vana di sîyasetê di dişuẋulîn
For example, my maternal uncle ****** was a politician. My brother ***** who was martyred and Mishel was martyred as well. They used to work in politics
 11 eh azîza eh ti ana bîni ser p’atîyê ê Kurdî ke eḥzabê kurdî li dirvêsîyê eh ç’awa ji te-r bêjim eh ke azîza meselen eh cem wan ḥemîdê ḥec derwêş hebû, ew jî ê p’artî bû meselen ḥemîdê sîno ew jî p’artî bûn eḥzab bûn û her ḥizbek û p’artîya wê hebû meselen
If you come to the Kurdish parties in Darbasiya, how can I say, Aziza, for example, used to have Hemid Haj Derwesh who belonged to the Party (a name of a political party) and Hemid Sino. They used to represent political parties and every political group would have a party.
 12 tê bê meselen eh a teyar al-musteqbel a mişʕel temo bû. a azîza eh teqedumî bû, a meselen hiska a eh yekîtî bû ḥizib te nas kir
For example, Meshel Temo used to represent Teyar Al-musteqbel, Azîza’s party was Teqedumi and Heska’s was Yekiti
 13 evana gişik kewinîn di kîjan sal biḍebiṭ ez nizanim bes inû dûr bû yeʕnî ji zû de-yi
I don’t know exactly which year these parties were established but it was long time ago.
 14 û ke ez şexiṣ ê mi ez eh dixwazim kar bikim di mecalê sîyasetê di/di mecalê ke musteqil bim ez dixwazim kar bikim tê di bes ana em li dûrî her tiştî-ni kewnû em ẋeribîn em hatin welatnî di em hatin
Personally, I would like to work in the field of politics as an independent, but for the time being I am far from everything because of being away in a different country
 15 meselen ana ez li biriṭanîya mi e-l briṭanîya rûniştîmi eh branî mi eh li siwed-in di xwihê mi li almanya-ni her yek me û li cîkî-yi, yeʕnî ez ke şexiṣ ew ke aşxaṣ em ke malbat ke mala me em dûrî sîyasetê ketin inû her yek ji me bi hêlekê ç’û û her yek ji xwe-r li tişkî digeri
For example, I am now in Britain, I live in Britain, my brothers are in Sweden and my sisters are in Germany. Everyone is in a different place. I mean I, as a person, or we, as a family, we got away from politics because everyone of us is in different place and looking for different things
 16 meselen birayê mi ana li siwêd heni yek kar diki di şerîka a volvo de-yi, ê dinê bi xwendina xwe ketîyi diri okranîya hendesa a bitrol pê re-yi li wê derka macistêr dixwîni xwenina xwe dewam diki
For instance, my brothers are in Sweden, one of them is working for the Volvo company, the other one is engaged in his studies, he goes to Ukraine and he is certified in petrol engineering, he is doing a master’s degree and completing his study there
 17 eh birayê mi ê li Sûrî mani di zîraʕetê dê-yi tîcaret-i yeʕnî karê xwe ê mala xwe dikin û ke zîraʕet yeʕnî em malbat em ji ewlya ro em rabûni em ser zîraʕetê rabûni ke muzariʕ yeʕnî meʕrûfin ke muzariʕ
My brothers who have stayed in Syria are working in cultivation, trade; I mean they are doing their own work and we, as a family, we basically work in cultivation, we grew up and are known as farmers
 18 ê mi şexṣek ana ez li birîṭanîya-mi bi Xwedê ez/ez-im û pîreka min-i û lawkê mi heyi bi xwedê ez bi şuẋlê xwe ḥeya mala xwe-mi û xwendin jî ez derim kolêca xwe ke musteqbel ez tê-d difikirim inû ezê xwendina xwe ezê dewam bikim linû li li sûrî mi ḥiqûq dixwend
I am now in Britain. It is me, my wife and I have a son. My life is simply work and home and as far as studying is concerned I go to college. In future, I am considering completing my study as I was studying law in Syria.   
 19 ez dixwazim li vê derka han xwendina xwe dewam bikim bes żirofê ê vî welatî zû zû nahêli ti li ser tişna ve bi divê ti hedî hedî tişna nas biki bi hedî hedî tiştinî tên ji teri
I would like to proceed with my education here but the circumstances of this country do not allow you to find out things quickly, you have to know and get things bit by bit
 20 ev a yekê, li dûri ez li musteqbelê layê xwe digerim te nas kir e-li birayê mi wan li Sûrî-ni iḥtîyacatê wan meselen dûrbûna me ji wan ji her halî di kêmanî heyî yenî em ç’uqaṣî em bêjin wele em mani li vê derka em mebṣûṭin meselen ke naḥîya madî ew ke naḥîya meʕnewî ew nuqiṣ heyi lînû em li dûrî welatê xwe-ni.
This is the first one, the next (priority) is working for my son’s future; my brothers are in Syria and they have needs, for example our distance from them, I mean there is a shortage at all levels. No matter how much we say that we are materially and morally happy in this country, still there is a kind of shortage because we are far from our home.

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com