S-027 Erbil, Iraq

 1 Nawim ******-e temenim sî-wû tswar sał e.
My name is ******, I am 34 years old.
 2 eqrîbî yazde sał, lew dwazde sał detsî lêranem, le Mençistêr im.
For about 11 or 12 years I have been living here in Manchester.
 3 O basî ḥefley xom dekem, ke katêk zewadzman kirdûwe legeł pyawekem.
And I will tell you about my wedding, with my husband.
 4 Ewe bû bîdayet hat minî bînî le małî daykim. Paşan rrazî bûm.
In the beginning he came to see me at my mother’s house. Then I consented.
 5 Şewekey paşan pyaw hatin bo temaşa kirdin û qise kirdin û teʕaruf kirdin yêktir nasîn.
The following night the men came to see me, so we can talk and introduce ourselves and get to know each other.
 6 Ewe bû xîlalî ḥefṭeyêk dû ḥefṭe zewadzman kird.
One or two weeks later we got married.
 7 Ḥeflekeşman, ême zîyatir le qaʕe-w şitî wa deykeyn.
As for the wedding, we usually do it in a field or something similar.
 8 Xełk / xełçî lay qewmî jineke bang dekrê-w lay qewmî pyawekeş pêkewe hemûman pêkewe dadenişin.
People, the people from the woman’s clan are invited and the people from the man’s clan are also there and we all sit together.
 9 Ḥefleye xwardin dexurê û şîrinatî dexurêtin û kurrekeş ew şitey ke le bo afretekey kirdîye weku zêrr, altûn, ew şitaney pêwe dekrêtin.
At the wedding, we eat food and sweets, and the things that the man has bought for the woman, such as gold, those things are displayed.
 10 Û ṭeqrîben xîlalî sê saʕet tsar saʕetêk xełkeke be yêkewe dadenîşîtin û wekû teʕaruf kirdinekewe.
And for about three or four hours the people sit together and it is like an introduction.
 11 Ṭewaw, duwayeke bûk û zawayeke deçin şar eselî xoyan deken û xełkekeş degerêtewe małî xoy.
The wedding is over, then the bride and groom go to the city for their honeymoon and the people go back to their homes.
 12 Û paş ṭeqrîben sê roj tswar roj, indze afreteke dêtewe małî daykî.
After about three or four days, the woman goes back to her mother’s house.
 13 Dayk û bawk û xizm û kesekanî debînîtin.
She sees her mother and father and relatives.
 14 Ke ḥefteyêçî be ser da tsû, paşaneke iʕtîyadî ye hemû hatûtsûy yêktirî deken û wekû xizmeçyan lê dêtin legel yêktirya.
When a week has passed, then it is normal, everybody visits each other and they become like relatives.
 15 Bes êsta zîyatir tetewûrî kirdîye, gorraye zewac wekû pêştir pêş de sal dwazde sal lewe pêş. Êsta tozek sehiltir e.
But now it has changed a lot, compared to before, to ten or twelve years ago. Now it is a bit easier.
 16 Ew barqûrsîye nîye le bo pyawekey ke birên tozek zeḥmetî bikatin.
There isn’t a heavy load for the man anymore, which would make it difficult for him.
 17 Zîyatir altûn û şitî wa lê nakrêtin.
Not as much gold and things are displayed.
 18 Zîyatir małî dadenên. Her ewende ye zewadzekey lay ême.
Instead, they set up a home. This is considered a wedding in our culture.
 19 Le naw ḥeflekeşa şayî dekrêtin, helperkê ye, goranî degûtrêtin û dans û reqs û şitî waleş dekrêtin, le naw ʕaîlekan.
In the wedding ceremony, there is dancing and singing, for the families.
 20 Goşim gût ke paşan ke kurreke ḥelqey le destî kitseke dekatin û zêrrekanî ke lewê kirdîye altûnekanî pêwey dekatin.
Afterwards, the boy puts the bracelet on the girl’s wrist and he hangs the gold that he brought on her.
 21 Be rrastî xoş e ḥefley layî ême.
The wedding ceremonies in our culture are really nice.
 22 Ḥeta êsta ke cîyawazî durust bûwe le naw şarekey me, ke Hewlêr ke basî lê dekem.
Until now, changes have happened in our city, it is Hawler [Erbil] that I am talking about.
 23 Pêştir hewlêr bitsûk bû. Êsta gewre bûwe, xanû-w şitî zor zor zexm û xoşî lê kiraye bîna.
Before, Hawler was small. Now it has become large, very big houses and such things have been built.
 24 eta zorbey şerîkatekan wekû berrîtanî ałmanî ewane hemûy hatîn le wêy xanûy durust deken, house.
Even companies, British and German, they have all come and they are building houses.
 25 Xanûwekanyan yaʕnî durust deken, le ser ʕadet û teqalidî Êrane, wekû wekû Mançistir, wekû Ałmanya.
They built houses copying the customs and style of their homes, like they are in Manchester, like in Germany.
 26 Ewe durustî deken lewê lo xełkekey.
They built them for the people.
 27 Êsta jîyaneke zîyad tetewurî kirdîye, xełkeke zîyatir be îş û kar û kasibîwe mejûltir e. Wekû pêştir nîye.
Now life has changed a lot, the people are mostly busy with work and other occupations. It isn’t like before.
 28 Û êstaş xełkekey kurdustanman zor rrûy le ziman kirdîye, language.
Now our people in Kurdistan are also very interested in language.
 29 Zîyatir wa hez de/ yaʕnî bîr dekenewe ke derz bixwênin, nek her wekû pêştir ummî bin le małewe dabinîşin êsta ne.
They mostly think about studying, not like before when they stayed at home, not anymore.
 30 Êsta zîyatir rrûyan le dîraset û duktûra macêster û ew şitane kirdûwe.
Now they are more interested in studying and doctorates, Masters degrees and such things.
 31 Yanî êsta bilfeʕl xełkeke tozek gorraye, miseqaf bûye, wekû pêştir nemaye.
That is, now the people changed what they do, they have become more cultured, they have not stayed the same as they were.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com