S-031 Piranshahr, Iran

 1 Wanêk ab û heway Kurdustanê hem sard e w hem germ e w çostane ye w beʕze şonêçî heye zor germ e.
Well, the weather in Kurdistan is both cold and warm, and it’s mountainous, and it has some areas that are very warm.
 2 Dzora-w-dzor e, ab û heway Kurdustanê.
It is variable, Kurdistan’s weather.
 3 Duwaye, xełkî Kurdustanê zor xełk eh/ pîşîneyêçî konyan heye de ş/ dewê şayî w zemawend zor eh/ germ e w duwaye/
Also, the people of Kurdistan, most of the people have established traditions of celebrations, and the wedding ceremonies are very impressive.
 4 Çona-w-çon e le wê n/ çwêstanekanî? Befir-u şit-î zor e, nîyetî? Baran-u befir çon e?
How is it in the mountainous areas? Is there a lot of snow, or none? How is the snow and the rain?
 5 Le Kurdustanê befir zo/ zor sard e, befrêkî zor debarê, baranî zor debarê.
In Kurdistan the snow is very/ it is very cold. There is a lot of snow, a lot of rain.
 6 Elbete ciyawaz e, be/ be ḥîndik şon befir zor debarê le çöstanekan, ew şönaney ke {k/ şêwawîn u kij} zor e, befir zor debarê le şön/ be taybet le nizîkî le-w se/ ew/ ew nawtsaney ke le nizîk eh/ rrişte tsiyay Zagros in, lewê befrêkî zor debarê.
It is very different, in some areas a lot of snow falls in the mountainous areas, where valleys and mountains are abundant, it snows a lot where, especially near the/ those areas around the Zagros mountains, a lot of snow falls there.
 7 Eman le şönekanî dîke ke deşt e w gorra ye, wek nawtsey Kirmaşan-u wek nawtsey lay Germênî pê dełên lay başûrî Kurdustan germ be/, befir nîye, zorbey kat.
But in the other areas where there are plains and which are are different, like the Kermanshah district and the areas near what they call Germyan in Southern Kurdistan, they are warm, usually there isn’t any snow.
 8 Ey meḥṣulat-u şityan tsen hen?
And how much produce and things do they have?
 9 Kurdustan hemû core berhemêkî kiştukałî heye, wekû genm-u co-w tsewender-u eh/ baẋat-u sêw-u hemû core-ş/ berhemêkî kiştukałî heye, ta Kurdustan neftêkî zorî heye.
Kurdistan has all agricultural produce, such as wheat, barely, beetroots/ orchids, and apples, it has all agricultural produce. Kurdistan even has a lot of oil.
 10 Kurdistan, hî Êranê, newtî heye?
Does Kurdistan, the Iranian part have oil?
 11 Î Êranê heyetî, î da/ Êraqî-ş heyetî.
The Iranian part has it, the Iraqi part has it too.
 12 Êranê le-w nawtsey Kirmaşan-u Nawşar-u neft-u ga/ îlama neft-u gazêçî zorî heye.
Iran, in the districts of Kermanshah and Sardasht/ oil and/ Ilam has a lot of oil and gas.
 13 Duwaye, kanzay zor başî heye, wek girranît, wekû zêrr, wekû mîka, wek silîs, eh/ z/ ewane ew kanzay/
And it has very good metals, like granite, like gold, like mica, like silica/ those, those metals/
 14 Le çê şaran zortirî lê ye?
Which province has the most?
 15 Meselen, bo nimûne, meselen zêrr le Tikabê, le Pîranşarî zêrrî lê ye.
For instance, for example, for instance gold in Tikab, in Piranshahr there is gold.
 16 Meselen eh/ zorbe şarekan lêyetî, wek Se/ Seqiz zêrrî lê ye meselen.
For instance, most of the provinces have it, for example there is a lot in Saqqez.
 17 Grranît le nawçekanî Pîranşar-u Serdeşt girranîtî zor benawbangî heye, eh/
For example, granite in the districts of Piranshar, and Sardasht is well known for granite.
 18 Duwaye merrmerrî heye, wek berdî mermerr be tsînî heye.
And it has marble, it has marble rocks in layers.
 19 Duwaye êwe-ş/ de/ de/ deryatseyeçî zor benawbang le Zirêbarî heye.
Then it has a famous/ lake in Zeribar.
 20 Gewretirîn deryatsey, yan etwanîn błêyn gewretirîn kanîy dunya ya ke hîts core çomêkî {nadetê nêwî}, bes ew deryatseye le ḥewt îla heşt dane kanîyek, ke le bin-î derdequłê, awekey pêk dê.
The largest lake, we can say it is the largest spring in the world into which no tributary flows, but that lake takes its water from seven to eight springs flowing up from underneath.
 21 Yeʕnî, etwanîn błêyn gewretirîn kanîy dunya ya, benêwbang e.
That is, we can say that it is the largest spring in the world, it is famous.
 22 Tsen, hedzmekey tsen, sayzekey tsen debê?
How/ what size, what size is it?
 23 Sayzekey deqîq na zanim tsend e.
I don’t know what size it is precisely.
 24 Aweke be binekey-da dête derewe?
Its water flows up from under that?
 25 Awekey her ew awey-ş ts/ awe tenya/ awekey kanî le binî {derdequłê}, aweke temîn debê.
Its water/ only that water, only the spring water flows up from beneath, so the water is provided.
 26 Awekey le ḥewt ya heşt dane kanî gewre ke le bin de/ deryatsey Zirêbar a awekey tê-da {dequłê}, awekey temîn debê.
Its water is from seven to eight large springs flowing up from underneath of the/ lake Zaribar, there water flows in, its water is secured.
 27 Yenî hîts core çomêk, hîts core eh/ be qewlî dełê awêçî dikey nayête tê wî.
That is to say, no tributary, no/ as I said more water does flow in.
 28 Awekey le xoy rra le e/ awekey le ew kanîyey ke lewê derdequłê aw dewê temîn debê.
The water comes there from itself, from the spring that flows up there.
 29 Wanêkî ferhengî çon e edî [..] dostayetî-w desgîranî-w şitî wa çon e? Heye, nîye?
So how are [..] friendship, engagement and those things? Are there any?
 30 Lewê bib/ ciyawazîy keltûrî nêwa/ nêwan Kurdustan-u degeł rojawa ewe ye ke le Kurdustanî xełik/ şayekan zor pirr x/ coş-u xuroştir e ta kû êre.
The cultural difference between Kurdistan and the West is that in Kurdistan the people, parties are more impressive than they are here.
 31 Xełik zor giringî be/ Xêzan-u be binemałe deda.
The people pay more attention to the family.
 32 Yenî çon/ yenî çon giring in?
I mean how, how important is it?
 33 Danekey ewe ye ke/ zortir ḥałet baftî sunnetekey ḥifz kirawe, wek rojawa niyê ke her kesê degeł eh/ zor normał, degeł neferêkî aşna bêt u yek rra jiyan pêk bênin.
It is that/ the traditional norm has been more preserved, it is unlike in the West where everyone with/ it’s very normal, gets together with someone and straight away they live together.
 34 Lêre ewha nîye.
Here it is not like that.
 35 Le Kurdustan debî îḥt/ debî eh/ kiç-u kurr yektir le pêşda denasîn, ema natuwanin ta yêktir mare nekrin yek rra jiyanî ha/ hawbeş pêk bênin. Şayekan zor/
In Kurdistan, possiblly the girl and the boy will know each other, but until they are married to each other, they cannot live together straight away. The celebrations are very/
 36 Ca ewe/ ca to tsakî debînî, xirapî debînî?
Well/ well do you think that this is good, do you think it’s bad?
 37 Ewe firq deka bo/ le dîd her kes, şexṣî ye.
This is something that, from everyone’s perspective, is personal.
 38 Î wa ye baş debînê, î wa ye xirapî debînê.
There are those who see it as good, there are those who regard it as bad.
 39 To xot çonî debînî?   
How do you see it yourself?
 40 Emin bo xom î rojawaye eh/ le dîdî min-ewe, emin zor başî nabînim, be birrway min.
As far as I am concerned, the West/ from my standpoint, I don’t consider it to be good, in my opinion.
 41 Le tsi leḥaceke-we be başî nabînî?
In what aspect do you not consider it to be good?
 42 Tsunkî binemałe/ çi şön wek binemałe nîye.
Because the family/ there is no place for family.
 43 Wextêk eh/ dû nefer hîç gune teʔḥûdêkyan pêk nebê, de małêkî da, ʕeslen şitêk be nawî xanwade meʕnî nîye ewe.
When two people have no type of guarantee for each other, in a home, there can be no meaning whatsoever of the thing called family.
 44 Xanewade pêk hatuwe le d/ mindałêk, pyawêk-u jinêk, yanî ke hawser in.
Family consists of a child, a man and a woman, that is, those who are spouses.
 45 Ew wextek ewe nebê, be rray min, terefekan hits-î ew endamaney mał/ binemał ḥîç-î teʔḥûdêkyan be ser yek nabê.
When it is not like that, in my opinion, every party, those members of the house/ family can have no guarantee for each other.
 46 Boye emin be başî nabînim.
Therefore I don’t think it’s good.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com