S-033 Sulaymaniyah, Iraq

 1 Min le sałî newet, le Beẋa le dayîk bûm.
  I was born in 1990, in Baghdad.
 2 Dayk û bawkim kurdî lay Silêmanîn.
  My parents are from the Suleimania region.
 3 Daykim xełkî dêy, ewey pê ełên “Çînkî”, ew nawe ye.
  My mother is from a village called “Çînkî”, from that area.
 4 Bawkîşim małyan xełkî “ʕesker” û ew ladeyaney ewên.
  And my father’s family is from “Esker” and the villages around there.
 5 Le maŋî heştî newet le dayîk bûm, du-sê ḥefte duway ewey Sedam çot naw bes Kowêytewe.
  I was born in August 1990, several weeks after Saddam invaded Kuwait.
 6 Îtir dayk û bawkim, legeł xizmekanyan, wekû hemû Kurdekanî ewsa, rayan kird bo Êran.
  Then my parents, and their relatives, like all the Kurds of that region, fled to Iran.
 7 Ewe maŋgî dûy/ yek û dûy newet û yek bû, yanî min herwa şeş maŋgek bûm.
  This was the second/ the first and second month of 1991, I was just six months old.
 8 Ke geyştîne Êran teqrîben sałek lewê bûyn, le şarî Mehabad bûyn.
  When we arrived in Iran, we were there for about a year, we were in the city of Mahabad.
 9 Lacêʔ bûyn bes, yanî wa dayk û bawkim xełkiyan enasî, kurdekanî ewê zor yarmetîyan dan, îtir îşyan dozîyewe îşyan ekird.
  We were immigrants but my parents knew people, the Kurds there helped them a lot, then they found work, they worked.
 10 Bes duway ke xełkekan geṛanewe bo Êraq, kurdekan, ewanîş royştinewe bo Êraq.
  But after the people returned to Iraq, the Kurds also went back to Iraq.
 11 Êranyan be dił nebû, çunke, Kurdekan zor rêk û pêk bûn bes legeł ḥukmetî Êran rê neekewtin.
  They did not like Iran, because, the Kurds were very correct but they did not get on well with the Iranian government.
 12 Îtir biṛyaryan da bigerrênewe bo naw Êraq.
  Then they decided to return to Iraq.
 13 Îtir ke le Êraq bûn bawkim neçotewe naw Beẋa, her daykim royştewe bo Beẋa.
  Then when we were in Iraq my father didn’t go to back to Baghdad, only my mother went back to Baghdad.
 14 Duway maweyek biṛyaryan da ke, xasten bawkim wîstî ewê be cê bêłê, çunke ew wextî ewsa xeter bû weger xizmekanîşit, xot legeł ḥizbî kurdî bûn, îtir xirab bû, xeter bû bo ewan.
  After a while they decided that, my father particularly wanted to leave there, since back then it was dangerous if you and your relatives were with the Kurdish party, then it was bad, it was dangerous for them.
 15 Pasportî êraqîyan derkird, înca rayan kird/ seferyan kird bo Urdin, le Urdinîşewe wîzeyan wergirt bo Rûsye.
  They obtained Iraqi passports, then they travelled to Jordan, and from Jordan they obtained Russian visas.
 16 Ke geyştine Rûsye, hersêkman lewê bûyn, teqrîben sałek lewê bûyn, de maŋgek bû. Kurdekî zorî lê bû, le hoteł manewe, zîyatir le Moskow û Sen Pîtirsbûrg.
  When we arrived in Russia, all three of us were there, we were there for about a year, it was about ten months. There were a lot of Kurds there, they were staying in hotels, mostly in Moscow and Saint Petersburg.
 17 Duway lew de maŋgeke, be qaçakî/ be qaçaçî, seferyan kird bo naw Ukran û Slowakya-w ew wiłatane-w Nemsa-w Ełmanya îtir ta ke geyştine Hołenda.
  After eight months, they travelled illegally to the Ukraine, Slovakia, then Austria and Germany, until they arrived in the Netherlands.
 18 Ke le Hołenda bûn, xoy le bîdayet, be tema bûn biṛon bo Brîtanya, çunke xałekim, birayî daykim xoy le Lenden bû, le sałî heşta-w sêyewe ray kirdbû.
  When they arrived in the Netherlands, they were first planning on going to Britain, because an uncle of mine, my mother’s brother was in London, he had fled there in 1983.
 19 Bes ke geyştine Hołenda, wutyan, “wiła lucû eden lêre be xełk, be lacêy kurdî, îtir bo namêninewe?”
  But when we arrived in the Netherlands, they said, “well, they grant asylum here to the people, to the Kurds, why should we not stay here?”
 20 Îtir manewe. Daykim le pêşewe geyşt, dû ḥefteyek le Amstirdam bû, duwayî bawkîşim hat, îtir be tema bûn, biṛyaryan da le Hołenda mêninewe.
  Then they stayed. My mother arrived in advance, she was in Amsterdam for about two weeks, then my father came, then they decided to stay in the Netherlands.
 21 Îtir baş bû lewê le kempî lacêyekan manewe se/ şeş maŋgek, ta lucûyan wergirt, lucûyan wergirt, êmeyan gwastewe bo ladêyekî biçûk, nawî Prênsilberg bû, nizîkî şarî Breda bû le Hołenda.
  Then it was good, we stayed in the refugee camp for six months until we were granted asylum, and then they moved us to a small village, called Prensilberg, near the city of Breda in the Netherlands.
 22 Îtir min lewê/ le teqrîben sê sałîyewe çuwar sałîyewe lewê gewre bûm.
  Then from when I was three or four years old, on I grew up there.
 23 Îtir min be rastî Kurdustan, le Kurdustan nejîyawim. Kurdîyekeşim wekû ziman, le dayk û bawkim fêr bûm, ewanîş zîyatir, ewanîş zîyatir le dayk û bawkewe fêr bûn, çunke ewanîş xasten daykim le Beẋa-a gewre bûwe, qet dersî kurdî wernegirtûwe biłên bo le mekteb.
  Actually I have not lived in Kurdistan. And my Kurdish, as a language, I learned it from my parents. And they also learned it mostly from their parents, since they too, especially my mother, grew up in Baghdad, but she has never taken Kurdish courses at school.
 24 Bawkîşim her dû-sê sał le/ le Silêmanî dersî kurdî wergirtbû, dû-sê sałîş le Êran. Bez lewe zîyatir ewanîş neyanezanî.
  And my father took Kurdish courses in Suleimania and then in Iran. But they didn’t know more than that.
 25 Îtir boya, le layekewe rast e ewan kurdîyekeyan baş e bez her muşkîley tîya ye. Qet neçûn bo mekteb.
  That is why, it is true on the one hand that their Kurdish is good but it still has some issues.
 26 Bes min ewe hîç hîç dersî biłêyn mektebî kurdîm nekirdûwe.
  But me, I have never ever taken any Kurdish courses.
 27 Le Hołenda ke wa şeş-heşt sałî bûm, bo dû-sê car dersî kurdîman wergirt le/ kurdekanî ewê mektebekyan dana, bes eweş feşelî hêna.
  In the Netherlands when I was six or seven years old, we took Kurdish classes a few times, the Kurds there set up a school, but it failed.
 28 Îtir min zîyatir nûsînî kurdî w xwênewarîy kurdîm zor baş nîye.
  So my writing and reading in Kurdish is not very good.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com