S-034 Sulaymaniyah, Iraq

 1 Min nawim **** e, mawey de bo yazde sał ebê le Birîtanyam.
My name is ****, I have lived in Britain for about ten or eleven years.
 2 Lêre telebe bûm le zankoyî Huddersfield, teqrîbî çwar sał lêre telebe bûm.
I was a student here at the University of Huddersfield, for about four years I was a student here.
 3 Le sałî sêyem emin rroyiștime we bo Kurdistan.
In the third year I went to Kurdistan.
 4 Sałekim le Kurdistan be ser bird, lewê zewacim kird.
I spent one year in Kurdistan, I got married there.
 5 Minałekî ciwan/ Lewê ke zewacim kird, bo sałek mamewe. Le axîra hatmewe bo êre, lêre minałekem bû.      
A beautiful child/ After I got married, I stayed there for one year. At the end I came back here and I had a baby.
 6 Minałekem êsta sałek û șeș mang a. Kurekî zor ciwan a. Nawî **** a, le dayikbûyî duwanzdeyî yazdeyî duhezar û çwarde ye.
My child is now one year and six months old. His name is ****, he was born on the 12th November 2014.
 7 Xoșiyekî zorîm/ zorî be jiyanim bexșîwe.
He has brought a lot of joy to my life.
 8 Zor pê, zor hezewî ye, dayîmen/ taze fêrî qise ebê, êsta fêrî dade buwe, baba, kake. Pêm ełê: daya.
He is always very friendly, he is just learning how to speak, now he has learnt to say “dada”, “baba”, “kaka.” He says to me: “daya.”
 9 Fêr buwe be qadirmekan eçête serewe, bełam nawêrê bête xwarewe. Le serûyî qaldirimekan ewestê, delê: “Daya, daya!” Bo ewey min piçime serewe bîyênme xwarewe.
He has got used to climbing up the stairs but he is afraid of coming down. He stays at the top of the stairs and says: “Daya, daya!” So that I’ll go up and bring him down.”
 10 Destkarî hemû șitekanim eka, jûrekem têkeya be ser yeka, hîç șitêkim wekû yêk namênêt. Ew nezanî șitim diyar namênê.
He plays with all my things, turns my room upside down, nothing remains as it is. He doesn’t know that my things are out of bounds.
 12 Hemû șitekanim win ebê le ber ewey eyxate sûçewe, ḥełî eyat. Ḥezî zor lewe ye kirêy mûșik destkarî bika, bîkatewe-w hemû birrjê.
All my things get lost because he puts them in the corners of the room and messes them up. He likes to play with the “kirêy mûșik” to open it and tip it all over the place.
 13 ez eka le naw awa yarî bika, zor ezî lêye ke eyșorim, ez naka bête derewe le emam. Bes ke eyhênime derewe egrî, heta bodrî pêwe ekem, ḥezî le bodreke heye.
He likes to play in water, he likes it a lot when I bathe him, he doesn’t want to get out of the bath. When I take him out he cries, until I put baby powder on him, he likes baby powder.
 14 Be bodreke daenîșê. Înca êygorrim, bonxoșî ekem. Înca hełesê bo xoy yarî eka, dîsan șit têk eya. Yarî kirdinî ew ewe ye, ewe yariyekanî hełna-w bew nawa.
With baby powder he calms down. Then I change him, and make it smell nice. Then he stands up and plays on his own, and again he messes things up. He plays by carrying his toys to the middle of the room.
 15 Rojane ke eçim bo îș le layî child minderekey dayenêm. Le wê child mindereke ełê zor kurekî aqił e, bełam cełes ebê.
During the day when I go to work, I leave him with his child minder. The child minder says that he is a very intelligent boy, but he gets jealous.
 16 Ke wa ye minałekî tir bibînê ew diłî tun nebê, pê xoș nîye. Le ber ewey elê to ez ekem her giringî be min bidey. Êtir em jine ebê zor xerîkî bêt, boy **** negrî.
When he sees another child he gets angry, he doesn’t like it. Because he says he only wants her to take care of him. That woman has to give **** a lot of attention, so that he doesn’t cry.
 17 **** ḥezî le xwardin zor e, hezî le trê ye, le/ be taybetî le mîwekan-a. Her çen mîwey tirîș hemûy exwa, ezî zor le penîr e, ḥezî le to/ cam e.
**** likes eating a lot, he likes fruit, especially grapes. Although he eats some other fruits too, and he likes cheese a lot, he likes ice-cream.
 18 Le Kurdistan te çend sała ma? How long did you spend in Kurdistan before you come here ?
How many years did you stay in Kurdistan?       
 19 Min ke le dayik bûm, le Kurdistan bûm. Ta teqrîbî no sał, duway no sałî çûm bo Erdin.
I was born in Kurdistan. After about 9 years I went to Jordan.
 20 Șeș mang le Erdin bûm, duwayî rroștimewe bo Kurdistan, șeș mangekî ke le Kurdistan bûm. Duwayî șeș mangeke dîsan hatimewe bo Ûrûpa, hatim bo Barîtanya.
I was in Jordan for six months, then I went back to Kurdistan, and for another six months I was in Kurdistan. After six months I went back to Europe, I came to Britain.
 21 Lew katewe le Barîtanya bûm le temenî deh sałewe, êtir hemû sałane, duway çar sał, êtir sałane seferî Kurdistanim ekird.
I have been in Britain since I was ten years old, then every year, for four years, I used to go to Kurdistan once a year.
 22 Lew sałe-ș-a ke șûm kird, sałek le Kurdistan be serim bird, yaʕnî hemûy beyekewe teqrîbî de bo yazde sał le Kurdistan-a jîyawim, le jîyan-ma.
Also that year when I got married, I spent a year in Kurdistan, in total I lived in Kurdistan for about ten to twelve years.
 23 Bîst û du sałim; yazde sał le Ûrûpa-w yazde sał-îș le Kurdistan.
I am twenty-two years old, (I spent) eleven years in Europe and eleven years in Kurdistan.
 24 Do you like Kurdistan? Is it a nice country, or/
 25 Kurdistan xoș e, zor xoș e, xoș bû, caran, êste-ș xweșî tîya ye, bełam kêșeyî zor e.
Kurdistan is nice, very nice, it used to be nice, now it still has nice things about it, but it also has many problems.
 26 Bêmeʕașî ye, șerr e. Le hemû layekewe șerr e. Wekû șitêk natwanî bikey be xoșî.
There is unemployment, there is war. There is war on all sides. It’s as if you can’t do anything that is pleasant.
 27 {..} layekewe tê bigey be xoșî, le layekî kewe breakdownit eken. Êsta Aysis zor naxoșî kirdûwe, tirsekî zorî xistowete xełkewe.
One the one hand you are fine, on the other hand they break you down. Now ISIS has made it very unpleasant, it has created a lot of fear among the people.
 28 {..} nawêrî birroytewe, çunke minałekanit duwarojekî bașyan nawê lewê, natwanî hîç bikey.
And so you don’t dare to go back, because your children won’t have a good future there, you can’t do anything.
 29 Her çende zor șwênekî modern bûwe, çaw caran zor ferqî heye.  
Although it has become a very modern place, compared to previous times it has obvious differences.
 30 Bełam hest ekem caran ziyatir diłî xełk xoștir bû, êsta zor bêtaqet in.
But I feel as if before, the people were more content, now they are very desperate.
 31 Can you tell me something about the Newroz festival {..}?
 32 Le Kurdistan Newroz zor xoș e, pêș Newroz le mangî dûewe êtir hemû kiçêk eçê cilî kurdî eka, hemû core cilêk durust dekrê, hemû cilî cuwan, nexșdar, pepûleke, zenyane zor xoș e. Hemûy cil eya be dûrîn, modêlî taze.
In Kurdistan, Newroz is very nice, before Newroz, in the second month, every girl goes to get a Kurdish dress, every type of dress is prepared, they are all beautiful dresses, with patterns, butterflies, they are all very nice. Everyone has new clothes sewn, new designs.
 33 Le rojî Newroz-a hemûy eçête derewe, êtir, zorbey zor eçin bo sefer û seyran. Bełam zorbey eçê bo caddeyî Seholeke, lewê festîwałî gewre ekrê.
On Newroz day, everyone goes out, many go out on a trip and have a picnic. But most go to the Saholeke street, where there a big feast organized.
 34 Le çend șwênêk lew cadeye wekû konsert ekrêt. Xełik, hemû xełik be cilî kurdîyewe esûrrêtewê le wê.
Concerts are held in a few different places on this street. Everyone walks around dressed in Kurdish clothes.
 35 Êtir bo xwardin bê, her bo sefer bê, her bo piyasa. Be culanewe êtir eken be ḥefle-w xoșî-w goranî wutin.
They might be eating, or just travelling, or just strolling. By moving around they turn it into a party with celebrations and singing.
 36 Heta merasimekî biçûk ekrê bo kirdinewey agireke, hemûy pîrozbayî le yek eka.
There is also a small ceremony to light the fire, and everyone congratulates each other.
 37 Șitêkî zor xoș e ke hemû cilî kurdî le bera ye-w helperkê ye-w goranîwutin e-w hemû xelkek le ser yêk in, le gel yêk-a heleperrin kes-îș kes nanasê. Șitêkî xoș e zor.    
It is such a nice thing that everyone wears Kurdish clothes and they dance and sing together, they all dance together without anyone knowing each other. It is a very nice thing.
 38 Duwayî Newrozewe hemûy eçê bo seyran, bo deșt û der, agirkirdinewe-w barbekî-w yaprax û, le geł biryanî-w șitir ça-w goșt û em hemû ekirrêt û em hemû ebirêt.
After Newroz they all go to have a picnic in the countryside, building fires and barbecues, and stuffed leaves with biryani, and tea and meat and all these are bought and are taken along.
 39 Șitêkî xoș e, zor, seyran xoș e zor.
It is a very nice thing, the picnic is very nice.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com