S-039 Sardasht, Iran

 1 Xolase, ke dête eh/ merrasimatî eṣlî eh/ rrojêk teʕîn dekrê ke e/ gewrekanî dû layekanî kiç u kurrekan bang dekrên.
In brief, as concerns e/ the essential ceremonies, e/ a day will be assigned for the prominent relatives of the bride and the groom to be invited.
 2 Bang dekrên bo karî mareyî-w le k/ mareyî-j-da, meʕmûlen, yêkek le melayekanî nêw şarî dênin eh/ ke bitwanê xutbe-w ew şitaney ke heye bîxwênêtewe w şiteke rresmî ken le dîdî îslamewe.
They will be invited for the nikah/marriage process, and for the nikah, they usually bring one of the local Mullahs uh/ who can give a sermon, read what has to be read, and make the thing official from the Islamic viewpoint.
 3 Xolase, ewełen dên u hemû le dewre-y xirr debinewe w ku/ kurreke ke d/ legeł eh/ hêndek le jinekanî rrîş-sipî we legeł piyawekanî rrîş-spî ewane de dîwêkda dadenîşin u,
In brief, firstly all come and gather around him (the Mullah), and the boy, e/ with some notable ladies and gentlemen sitting in a room.
 4 mela hêndek şitî qurʕanî dexwênêtewe w duwaye-ş hêndek e/ xutbe-w mutban ser dedat û her ew şitey ke wekû kilîsa-w şitî wa-ş he-yan e.
The Mullah recites something from the Quran, gives some e/ sermons, similar to what they have in the church and such places.
 5 Eh/ Bangî kitsey deken u xolase destî kitsey kurre debê bigrê le ḥuzûr babekan-da-w daykekan-da.
They call the girl, and the boy has to take the hand of the girl with the fathers and the mothers as witnesses.
 6 Swêndyan deden ke ew kurre aga-y lew kiçey bê w ew kiçe-j ke rrazî ye w, pêkewe ew-îş aga-y lewî bê w huqûqî yek rreayet ken u aga-yan le yektirî bê bo jiyan û ew şitane.
They make an oath that the boy will take care of the girl, and the girl, who agrees, will also look after him, and they respect each other’s rights, and they will look after each other for their lifetime and such things.
 7 Ke ew maw/ mesele tewaw debêt, duwaya be qewlêk maç-u maçkarî û şîrinî-w ew bezm-u rrezmane debê; bernamey dîke daderejin ke xob be merrasimatî duwaye tsî biken, aya talar-u ew şitane.
When that subject is complete, later the hand-kissing, sweets and such things occur; they plan as for what to do for the later ceremonies, whether (to book) the hall and such things.
 8 Bełê talar ke zorbey xełik deygrê.
Yes, the hall is the place that is booked by most of the people.
 9 Meʕmûlen qedîm ḥewt rroj bû.
In the past it was usually seven days.
 10 ewt rrojî ḥeftey detdî feqed xuwardin-u xuwardinewe bû.
Seven days of the week, you could see, it was solely eating and drinking.
 11 Le bayanî ta êware xełik xirr debûnewe, ca detdî ya talarî-j ne mał-îş e w
People would gather from the morning up to the evening, so you could see it at home, even if not in the wedding hall.
 12 Yekcar zor-î pê deçû; mandû-bûnêkî yekcar zor-îş-î hebû, bełam zor-îş xoş bû ew xirr-bûnewane.
It was taking too long, it required a lot of hard work, but those gatherings were very impressive as well.
 13 Bełam êsta teqrîben wirde wirde kem bûwe, bû be t/ çuwar rroj, duwaye bû be sê rroj, bi/ duwaye bû be dû rro, elan ḥetta bote yek rroj, we le yek rroj-îş ḥetta bote dû sê çuwar saʕatêk feqet.
But it has gradually become shorter now, it became four days, then it became three days, later it became two days, now it has become one day, and even only two, three or four hours of a day.
 14 Bełê, mm, dewranî namzedî-w, çû zanim, duwaye ew şitane ke ṭewaw debê, mareyî ṭewaw debê, eh/ ḥenabendan-yan heye w, çû zanim, şîrnî-xuwardinewe-w ew şitane êsta hemû têk xirrawnewe.
Yes, mm! the period of engagement and, I don’t know, then those things are done, the nikah/marriage is complete, e/ they have “hanabandan” (henna), I don’t know, distributing sweets and those things are all brought together now.
 15 Bełê, detsine talarê-w lewê hełperrke berr/ debê w tîp û dehoł û zurrna-w; her kesek şitêkî elaqe-y pê ye bang-î deken û deyhênin û merrasimat.
Yes, they go to the hall, there is dancing, bands, drums and clarinet; they invite whatever (kind of music) they enjoy, and they bring them to the ceremony.
 16 Deʕwet dekrê w xełik le dû eh/ lay bûk û zaway bang dekrên u, xełik.
There are invitations, and people from both sides of the bride and the groom’s families are invited.
 17 We meʕmûlen-îş rresim wa ye ke ew xełke ke bang dekrên bo xo-yan şitêk dênin, ca ya zêrr e, ya pûł e, ya hediyeyek e bo bûk-u zaway ke komek xerdzîy jiyan-yan bêt bo ew hezînaney ke deyken bo ewey ke kemêk bo-yan bigêrrdirêtewe.
And traditionally usually the people who are invited bring something, whether it is gold, money, or a present for the bride and the groom to ease their life and wedding costs, so that it gives something back to them.
 18 Meʕmûlen-îş le talarekan ya nehar deden êstakanê, ya şam deden.
Usually in the halls, now they serve either the lunch, or they serve the dinner.
 19 Eh/ Wa ne mawe ke hertûk la-yan biden, bełam yekêk lewane deden.
They no longer serve both of them, they serve one of them.
 20 Eh/ we xanewadekan-îş deʕwet dekrên u
E/ The families are invited too.                         
 21 Eh/ hełperrkêkan-îş we/ têkeł e we ew rreşbełekaney ke deygirin rre/ legeł ew musîqayey bo her menṭeqey de kurdewarî-da mexṣusî wê ye w,
E/ the dances are mixed and the mixed dances that they perform together with music are specific to that particular area of Kurdistan.
 22 le lay me-ş meʕmûlen eh/ hełperrkêyekî têkeł-u pêkeł e rreşbełekêk e w eh/ xełik eh/ kiç-u kurrekan dên le destî/ destî yek degirin u
With us too, the dance is usually mixed, e/ the people e/ the girls and the boys take each others’ hands, and
 23 dew beyne-ş-da zorêk legeł yek aşna debin u zorê xoşî-yan le yek dê.
During that many get to know each other and many get to like each other.
 24 Çû zanim, her kesêk eh/ be diłî xo-y deka w we duwa şitêk dekewê.
I don’t know, everyone does as he/she wishes, and is after something.
 25 Ḥełperrkê-w şitekan-îş ke deken be qewlêk eh/ mm! tewaw debê ew rresm-u rrisûmate,
They perform the dances and those things; and it is said that the customs and traditions are complete.
 26 îdî duwaya bûk-u zawa debenewe małê-w ke be xoşî-w şadî bijîn.
So, later on, they take the bride and the groom home, to live happily.
 27 Eh/ ewe beşek bû le şêwazî ciwastinewe-w merrasimî e/ îz/ şayî-w bezm-u rrezm-u rreşbełek lew lay ême.
E/ this was a part of the marriage, wedding ceremonies, such performances and dances in our area.
 28 He/ de mewrid cuẋrrafya-ş-da eh/ mentîqey Kurdustan eh/ te/ le Xawermiyane-da, eh/ le çuwar wełatan-da biław botewe, eh/ ke pêy dełên: Bakûr-u Başûr-u Rrojawa-w Rrojhełat.
Regarding geography, e/ Kurdistan, e/ precisely in the Middle East, e/ is dispersed into four countries, e/ what they call: the North, the South, the West, and the East.
 29 Bakûr lay Turkîye-w Başûr lay êraq-u Rrojhełat lay êran-u Rrojawa lay sûrya;
The North is in Turkey, the South is in Iraq, the East is in Iran, and the West is in Syria.
 30 Menteqeyek e ke be laḥaẓ îqlîmîyewe menteqeyekî çiwêstanî ye.
It is a territory that is from regional point of view is a mountainous area.
 31 Çomêkî zor-î pêda dê w cengeł-u şit-îş-î heye w, bełam cengełekan-î wekû ew cengełaney amazon-u ewane nîn.
Many rivers run through it, and it has forests and such things, but its forests are not like the Amazon forests.
 32 Darî ben, dar mazû-w şitî wa-y zor lê ye w.
There are lots of Pistacia trees, Oak trees and such things.
 33 Şax-u daxêk e w be qewlêk eh/ wełatêkî ser sîr e ke hem befr-î heye, çuwar feṣlî sał-î hen.
It is mountainous, in a way, it is a country where there is snow; there is sunshine, it has four seasons
 34 Befr-î heye, baran-î heye, taw-î heye w payîz-u cistanekan-î lêk cuda n û behar-u hawîneke-ş-î lêk cuda n û beharêkî yekcar zor xoş-î heye.
It has snow, it has rain, it has sunshine, and its autumns and winters are distinct; its spring and summer are also distinct.
 35 Wełatêkî ser sebz-u şîn e w eh/ de beharê-da, mexsûsen, feṣlî ordî-behişteke-y eh/ yek des ew şax-u çêwane derrengên.
It is a green country, and e/ during the springs, for example, during the flowering season e/ the mountains and plains are entirely covered.
 36 Dza ew gułî lale-w gułî şeqayeq û yekcar ya sûr e, ya zerd e, ya spî ye; eh/ Yekcar menzereyekî cuwan-î heye.
So those tulip flowers, anemone flowers, and/ are completely red, yellow or white; it has very beautiful scenery.
 37 Eh/ Meʕmûlen le cistanê-da hewa sard e, zor car zor sard debê. Befir, qedîm zor debarî, ta sê-çuwar mîtrek dehat.
E/ usually, the weather is cold in winter; most of the time it gets very cold. As for snow, it used to snow a lot, it snowed about three-four meters.
 38 Bełam maweyeke, ca nazanim bo, heway dinyayê gorrdiraw e, be xatirî çî, ewe kem botewe w memûlen zor kem debarê êstakane.
But it has been a while, I don’t know why, the climate of the world has changed, for what reason, it has decreased, and usually it snows very little nowadays.
 39 Be nîsbet baran xerap nîye, be nîsbet befir baştir e ke, bełam ew-îş kem botewe.
With regard to rain, it is not bad; compared to snow, it is slightly better, but it has also declined.
 40 Le şax-u daxekanî qendîl, lay pîranşar û şino-w ewane befir teqrîben le ser lûtkey çêwî hemîşe heye, çon zor sard e ewê.
On the Qandil mountains near Piranshahr, Shino and those areas, snow always remains on the mountain peaks because it is very cold there.
 41 Bełam le wełate, de/ de cêyekanî dîke, ne weła zor kem e.
But in the other regions, places, no, it is very little.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com