S-073 Halabja, Iraq

 1 Ḥukmetî ʕêraq itîfaqî mor kirdûwe le ta/ le sałî hezar û no se-w ḥefta-w pênc legeł Cez/ legeł Êran-a, itîfaqî Cezaîryan pê wutûwe.
The Iraqi government sealed this treaty in 1975 with Iran, with Iran, they called it the Algiers Accords.
 2 Tebʕen ʕêraq {binûdekanî} cêbecê kirdûwe. Yekêk le bendekanî ewe bûwe, ke ebên ladêekanî ser-sinûr bar bikrên.
Naturally Iraq implemented its (the treaty’s) articles. One of the articles stated that the villages on the borders should be evacuated.
 3 Yaʕnî le ber ewey șorrișî Kurdî lewê geșey kirdûwe-w roștûnete ew małane nanyan xwardûwe-w ḥukmetî Beʕs bewe zor nareḥet bûwe, ḥukmetî Sedam Hisênî ew kate.    
When the Kurdish uprising advanced there, they stayed in those houses and had their meals there, and the Baath government, the government of Saddam Hussein at that time, was very angry about this.
 4 Tebʕen, le sałî hezar û no se-w ḥefta-w heșt-a, le payizî hezar û no se-w ḥefta-w heșt-a, gûndekan bar kirawin.
Naturally, in 1978, in the Autumn of 1978, the villages were evacuated.
 5 Her gûndek, çwar pênc gûnd yan de gûnd be yekewe hênabûnyan, xistûnete naw mucemeʕey sekenî. Pêyan wutûn mecmûʕe.
Each village, they took four to five or ten villages together and put them into residential districts. They called it community.
 6 Tebʕen lew mecmûʕe her kes xanî bo kirawe, kelûpelî małî drawetêe. Teʕwîzatî wergirtûwe, yî ḥeywanekanî, yî/
Naturally, in the community a house was built for everyone, and appliances were handed out. Everyone got compensation of their animals,  
 7 Meselen ême ḥeywanî zorman hebûwe. Froșraw, duwa teʕwîzyan yawe pîyan.
for instance we had a lot of cattle. They were sold, then we were compensated.
 8 Duwatir ew teʕwîzate weryangirtûwe, her/ hî wa bûwe le mecmûʕeke mawetewe, hî wa bûwe {eywetî} be xanû çûwete naw șarewe danîștûwe emane.
After receiving this compensation, some stayed in the community camp, some went off on their own to live in the city.
 9 Bo nimûne ême nemantuwanî le mecmûʕe danîșîn. We herçend xoșim be bîrim naye, duwayî çûnete naw șarî Hełebce, lewê danîștûyn.
For instance, we could have stayed in the community camp. Although I don’t remember it, we went to the city of Halabja, and we settled there.
 10 Yaʕnî biłêm, le sałî hezar û no se-w, etwanim biłêm heștawe, ême le șarî Hełebce danîștûyn.
That is, I can say that we have been living in the city of Halabja since 1980.
 11 Ta wekû sałî hezar û no se-w new-û yek, duway întîfaze tebʕen, duway întîfaze ême, ewe Hełebce kîmyayî be ser-a kira-w, royștîne Êran û fetreyekî zor le Êran bwîn.  
Until about 1991, after the revolt of course, after the revolt, when Halabja was attacked by chemical weapons, we went to Iran and for a while we stayed in Iran.
 12 Wekû xeyał basyan ekird bo min eyanwut meselen ême ʕesła xełkî Sazan în, ladêyek hebû awa bû emane.
It was like a dream, they would tell me how we were originally from Sazan and there was a village like that and such things.
 13 Yanî zor ḥezim ekird, be minałî xom tame-ziroy ewe bûm, biçim ew gûnde bibînim, bizanim çon e, çî ye.  
I was a child and I very much longed to go and see that village, to know how it is, what it is like.
 14 Tebʕen ta sałî hezar û no se-w new û yek ke hatînewe bo Kurdistan, biłêm ke hatînewe bo Hełebce, ewe bû xanîy xomanman neyenasîwe.
Of course, by the time we came back to Kurdistan in 1991, when we returned to Halabja, we couldn’t recognize our house.
 15 Tebʕen, Hełebce hemî rûxaw, kîmyay be ser-a kirawe emane.
Naturally, Halabja was entirely destroyed and chemical bombs had been dropped on it and such things.
 16 Duwatir, xełik dîsanewe, dûbare gerawe bo gûndekey xoy. Dîsanewe dest kir be awadankirdinewe, bax hemî wûșik bûwe, ʕerz hemûy wêrane bûwe, ḥeywan, dar/ ḥeywan nemawe.
Later on, the people returned to their villages. They started to build houses again, the gardens had all dried up, the fields were all ruined, animals, trees, the animals had disappeared.
 17 A dê dest {kird} be awadankirdnewe, em kate, yaʕnî meselen giranî bû, wezʕêkî naxoș bû.
Then they started to rebuild their houses, back then, everything was expensive, it was an unpleasant situation.
 18 Ew kate min Sazanim bînîwetewe yaʕnî ew/ yaʕnî ke bînîm ladêyek heye, bełê ew ladêyekî zor xoș e-w emane.
Back then I saw Sazan, that is, I saw that there was a village, and that it was a very nice village.
 19 Yaʕnî, hemîșe pirsiyarî ewem ekird, bizanim jîyan le kon-a çon bûwe, jîyan le êsta çon e, berawirdî ke bom.
I would always ask about how life had once been, compared to how life is now for me.
 20 Zorbey ew kesaney ke qisem legeł-a ekirdin, yaʕnî be șew-a daenîștûyn {…} emane zorbeyan basî jîyanî konyan ekird ke le kon-a diłyan murtaḥ bûwe, ey êsa diłyan zor naxoș e-w.  
Most of those with whom I talked, those with whom I sat down, they would talk about the past when they lived comfortably, and they say that now it’s very unpleasant.
 21 We minalîyan ewe bûwe, beșêk bûwe le xoșî-w, beșêk bûwe lewey/ herçend îșyan zor qûrs bûwe, bełam yaʕnî meselen ełên jîyanman zor xoș bû, zor temetûʕman lê kirdûwe.
Their childhood was like that, a good time in their life, although they worked hard, they say that life was very pleasant, and we long for it very much.
 22 Ewey ke yaʕnî pirsiyarî ewem ekird, ke êsta meselen mușkîletan çî ye êse bo, yaʕnî meselen jiya/ êse ba/ zorbey basî ew, tesîratî ew rûdawe sîyasîyaneyan ekird.
When I asked what is your problem now, most of them told me about the impact of the political situation.
 23 Zorbeyan basî eweyan ekir ke ême carêkî ke natwanîn em gûnde awadan keynewe, yaʕnî danîșîn tîya wekû {ûșik} wekû caran heye.
Most of them would say we can’t rebuild this village to live in it like we did before.
 24 Natwanîn be șêweyek le șêwekan bitwanîn, yaʕnî dostayetîyek durust keyn le beynî ême-w ḥeywan, dar û bax û zeraʕet û ew șitana.      
We can’t in any way build a friendship with the animals, trees and gardens and agriculture.
 25 Boya ta wekû sałî hezar û no se-w șeș û/ ta heta hezar û no se-w now-û șeș û ta wekû dû hezar-îș biłêm, ta wekû sałî dû hezar, ta wekû sałî dû hezar, yaʕnî giranîyekî zor hîn bû, yaʕnî biłêm xot ez/ leweçî hemûman bizanîn yaʕnî, tecrûbeman kirdibêt.
That is why until 1996 and/ until 1996 and even until about 2000, until 2000, until 2000, it was so expensive, that is, we all know about it, we experienced it.
 26 Xełik çin yane-w bax û awadankirdinewey bax û ʕerz û meselen zor kes hebû zor zor îsfadey lewê kird.
The people started to plant and rebuild their plantations and fields and many people benefitted from that.
 27 Yaʕnî meselen heman bû zor feqîr bû, bełam tuwanî îsifadeyekî zor le baxekey bika, yaʕnî bipa/ dera/ derametekî zorî dest kewt.  
That is, there were very poor people, but they made a profit from their plantations, that is they got a good income.
 28 We tûwanî jîyanî xoy le rûyî aborî bibûjênêtewe. Meselen yêkek, zor kes heye, mesele xizmî xom zor zor isfadey kirdûwe lew bax û șitekey xoy.
And they were able to revive their life financially. For instance, one, there are many people, for instance my own relative profited a lot from his plantation and such things.
 29 Yêkekî tir lew isfadaney ke kirdyan, ewe bû ʕerzekan. Yanî em ʕerzaney ke le Sazan-a hen, le sałî hezar û no se-w ḥefta-w heștewe ta new-û yek neçêndrabûn, yaʕnî biłêm xorakekî zoryan tîya bû.
Another benefit was that those fields in Sazan had not been cultivated since 1989, so there was a lot of food in them.
 30 Yêkêkî ke lew qenewatî isfadekirdinî eman lewe çî bû, le ʕerzekan bû, dîsanewe ser le nwê kełayan û ser le nwê kirdîyanewe be genim.  
One of the advantages was that they dug the fields from scratch and turned them into wheat plantations.
 31 Yaʕnî etwanim biłêm ewaney firyayî xełik, xom yêkêk im lewane, ewe bû ke ew ʕerzane dîsanewe çêndranewe-w, kirane be genim û îsfade/ xełik îsfadeyêkî zor zorî lê kirdin.
So I can say that the things that saved the people, one was that the fields were replanted, were turned into wheat plantations and the people benefited from that very much.
 32 Eme yaʕnî biłêm sałî hezar û no se-w û, yaʕnî dûway sałî hezar û no se-w new-û yek heta sałî dû hezar û yek bot bas ekem.
That was in 1990 and, it is after 1991 till 2001 that I am telling you about.
 33 Bełam le sałî, le duway sałî dû hezar û sêwe biłêm, le dûway sałî dû hezar û sêyewe, yaʕnî ta pêș sałî dû hezar û sê xełik, ewey kewte mêșk berew xarîc birrwa.
But from 2003 onwards, after 2003, that is until before 2003, people started to try to go abroad.
 34 Yaʕnî xełkekî zor kem, wekû genc taqetî ma legeł bax û ʕerz û miłk û małî xoy-a. Yaʕnî zor kes hebû her ew bû baxêkim heye, yawî ʕerzêkim heye.
Very few young people were happy with the plantation and fields or the family property. Many only had an orchard or a field.
 35 Be taybetî de dûway cêbecêkirdinî qerarî nohet șeș-îș, ke xełik xwardin û șitî wergirt, xełik taqetî ewey nema zeraʕet ka.  
Especially after the implementation of the decision of ‘96, when the people obtained food and such things, people did not have any more desire for agriculture.
 36 Wutî min genimim bo çî ye, le katêk-a genim û mesen xwardinêkî zorim bo heye, taqetî ewem nîye birincê bikem, genim.
They said why do I need to grow wheat, when I get wheat and a lot of other food, I do not have any desire to plant rice or wheat.
 37 Xełik taqetî ewey nema bes baxeke ma.
People did not have any more strength for that, and only the gardens remained.
 38 Eweșî ke baxeke ma ewe bû ke pîyawe pîrekan xerîkî bûn. Yaʕnî ewaney ke betemen bûn, ḥecyan lê bû emane, ewane be xerîk bûn.
And the gardens that remained, only elderly people were busy with them. That is, the elderly, they liked it. They were busy with them.
 39 Ewey ke genc bîye-w, yaʕnî temenî biłêm le bîst sal berew jûr bê, ya hejde ta sî sał zorbey zoryan bîryan lewe kirdûwe xarîc û/ wiłat be cê bêłin.
As for the youth, that is from twenty upward, or from eighteen to thirty, most of them were looking to go abroad and to leave their country behind.
 40 Tebʕen lew gûndey ême xełkêkî zor, be taybetî gencekan berew henderan kewtne rê. Yaʕnî êse zorekyan heye le Brîtanyan, le Ełmanyan, le Emrîkan.      
Naturally, in our village many people, especially the youth, went abroad. There are many in Britain, Germany, America.
 41 Yaʕnî zor zoryan taqetî ew șitaneyan nema xerîkî ewe bin.
They didn’t have any more desire to be preoccupied with such things.
 42 Be hoy șerî nawxo, be hoy kêșey derûnî, be hoy kêșey nebûnî pare. Yaʕnî jîyanî ewê naxoș bû be layanewe.
Because of the civil war, because of the psychological problems, because of the lack of money. That is, life there was unpleasant for them.  
 43 Eme bûye be hoy ewe xełkêkî zor çołî kird ta wekû, ewey/ ta sałî dû hezar û sê de dûway rûxanî Beʕs.
This was the reason that many people left, until about 2003 when the Baath government was abolished.
 44 Le dûway rûxanî Beʕs û ḥukmetî ʕêraq kêșeyêkî ke rû ya rûberûy ew gûndey ême ew bû.
After the abolition of the Baath government, another problem appeared in our village.
 45 Ta radeyêkî zor komełêk xełk, her xerîkî bax bûn.
Up to a certain degree some people were still busy with the gardens.
 46 Yaʕnî, nałêm hemûy cê hêșt, yaʕnî meselen le małek-a dû nefer, neferêk çû bo xarîc, bełam neferêk her ma bo ewey xerîkî bax û șitî wa bû.
That is, I am not saying that they all left their villages, that is in each house one or two men went abroad, but one person remained to take care of the garden and such things.
 47 Bełam le duway dû hezar û sê xełik, be șêweyekî giștî taqetî her bax û șitî nema.
But after 2003 people in general lost interest in gardens and such things.
 48 Hemûy pelemarî îș ya ḥukmet îșek bidozêtewe le ḥukmet.
Everyone looked for jobs, or the government gave them a job with the government.
 49 Ke eme zererekî zor zorî le, nek le gûndekan, le gundekanî/ le gundî Sazan-a, bełkû be șêweyekî giștî le hemû gûndekan.
That is a very big problem for the villages, not only Sazan village but in general all villages.
 50 Yaʕnî xelik le cîyatî ewey bê xerîkî bax û awadankirinewey zereʕet û șitekey xoy bêt, roșt le ḥukmet-a îșekî peya kird we wazî le bax û zeraʕet û șitekey xoy hêna.
That is, instead of people working in their gardens and revitalising the farming and such things, they went to the government to find a job and gave up the gardening and farming and these things.
 51 Ya meselen bîrî lewe kirdûwe bîfroșê, wazî lê bênê, biçête șar. Bîye mamosta, bîye mesen pîșeyekî polîsî we waz le baxekey xoy bênê.
Or they thought of selling them, giving it up and moving to the city. Becoming a teacher, becoming a police officer and leaving the garden behind.
 52 Tebʕen eme, tecrûbey hînî zor heye. Keysî zor heye lem newʕe. Zor kes heye baxekey xoy yawe be kesêkî ke bexêwî eka boy, xoy bû be be polîs ya xoy bû be șönêkî ke.
Of course, this is trying things out. There are many people who gave their garden to someone else to look after, and they became a police officer or something else.
 53 Wey zanî ke bû bew șö/ bew hîne wazhênan le baxekey xoy, îtir meselen eme hemû mes/ etwanê be șêweyêkî giștî yaʕnî le seda sed pișt bewe besê ke be rasî be boçûnî min karêkî hełe ye.
He thought that by leaving behind his garden, he could rely entirely on this, which in my opinion is wrong.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com