S-075 Khalakan, Iraq

 1 Zor baş e.
Very good.
 2 Emin bo xom xełçî Xelekan im. Xelekan naḥiyeyek e, nizîkey teqrîben ḥefta heşta sał e naḥiye ye.
Myself I am from Khalakan. Khalakan is a nahiye (small administrative district), it has been a district for about seventy-eighty years.
 3 Dekêwête beynî dû şaxan-ewe, teqrîben be seyare-ş de deqe rêgayek dûr e le Dûkanê-ewe.
It is situated between two mountains, by car it is about ten minutes away from Dukan.
 4 Şönekey be ʕam le ber ewey ew ber û ew berî du şaxî biłind e, boye mentîqeke be ʕam pê dełên dołî Xelekanê.      
The area in general is called “the valley of Khalakan” since on both sides there are high mountains.
 5 Komełek gundî-ş-î le ser e, tebʕen. Ziyatir lewane ye panze bo bîzt dêyî le ser e.
There are also a number of villages (administratively) under it. There are probably more than fifteen to twenty villages.
 6 Dür, nizîk bes hemûy lew dołî Xelekanê dabeş bûn, be ʕam be hemû mentîqeke dełên dołî Xelekanê.
They are near by but all of them are divided by that Khalakan valley, in general they call the whole area the Khalakan valley.
 7 Caran, emin bo xom be bîrim nayê, bełam wekû bas deken, penca şest sał pêş êsta, teqrîben her sî maleçî lê bûwe. Sî mał, tsił mał, ew-îş hemûy be dewrî girdêkî we bûn, nawerastî Xelekanê êste girdeke. Hemû małekan be dewrî ew girde-yewe xir bûnetewe.    
I don’t remember it, but they say there were only thirty houses there. Thirty houses, forty houses, and all of them were around one single hill, the hill in the middle of Khalakan. All of the houses were gathered around that hill.
 8 Bełam, wirde wirde duway ewey ke bûwete naḥiye qerebaliẋî-w muweẓẓef û daîr û ewane hatûn û ba biłlêyn qerebałiẋî-yan durust kirdûwe w ziyadî kirdûwe.
However, gradually, after it became a district crowds and officers and offices and the like arrived and this made it crowded and increased (the population).
 9 Le sałî heşta-w heşt, ba biłêyn le katî enfalekey ziyatir le hezar małî lê bûwe. Bełam le heşta-w heşt tebʕen têk dira, rûxêndra û xełkekey raguwazra.
In the year of ‘88, in the time of Anfal, there were more than a thousand houses there. But in ‘88, of course, it was toppled, ruined and the people were deported.
 10 Beşeçî çûne Pîremegrûn, beşeçî çûne Bîtwan, be ʕam, be taybetî Ḥacîyawa ew katî ordûgay zorim lê bû.
Some of them went to Piremegrun, some of them went to Bitwan in general, and specifically to Haciawa where at that time there were many troops.
 11 Duway ewey le hezar û noset û newet û yek, ba biłêyn duway raperrînekey ke dêyekan awadan kiranewe, xe/ xełkey gerrayewe bełam xełkey zorî negerrayewe.
Afterwards, in 1991, after the insurgency when the villages were rebuilt, the people returned but most of the people did not return.
 12 Teqrîben ew kate, du set û penca małek gerrayewe, ew xełkaney ke hîçî nehatinewe..
At that time approximately two hundred and fifty households returned, but none of the other people returned.
 13 Bełam, wirde wirde lew kate-ş-ewe teqrîben xełkekey, danişwanekey ziyadî kirdûwe-w êsta tesewir dekem ziyatir le hezar małî lê bê
However, since then the population, the inhabitants have increased, now I imagine there must be more than a thousand people.
 14 Xełkeke-ş-î, dzaran, tebʕen her be felaḥetî-w ḥeywanat û ewanewe meşẋûl bûn û jiyan-îş-yan le ser ewey bûwe, ʕerzî berawî zor niye, hendê ʕerzî berawî heye-w hendê baxçe-w şîtî-şî heye le dewrî małekan.
As for the people, they were formerly only busy with agriculture and stockbreeding and the like and their life was also dependent on that, there isn’t much irrigateable land, it has some land suitable for irrigation and some gardens and the like around the houses.
 15 Ziyatir ʕerzekey, ba biłê ʕerzekanî piştaw e. Bełam le êsta da xełkeke-y ziyatir be dewam û daîre û ewanewe meşẋûl e. Xełik kêmtir îşî, ba biłêyn felaḥetî-w zirʕet û ḥeywan û ew şitane deka.
Its land, so to say, is rather short of water. However, nowadays the people are working more in shiftwork, offices and the like. The people do work like agriculture and stockbreeding and such things less often.
 16 Xełkekey be zorî êsta muweẓẓef e. Mecmûʕeyek daîre-w dewaîrî tê da ye.
Its people are nowadays mostly officers. There are a number of public offices in there.
 17 Xełkekeyan/ xełkeke ziyatir jiyanyan le ser ewe ye. Ewey ke min xom be bîrim dê, carêk rûxêndrawe, bełam be pêy ewey ke basî deken, ba biłêyn xełke be temenekan sê dzar, ta çwar dzar sûtêndrawe be ʕam dêyeke-w text kirawe, duwayî durust kirawetewe.      
The people’s life depends more on that. As far as I remember it has been destroyed once, but according to what is told by the elderly people, it has been burnt three or four times, the village has been turned to a plain, later on it has been rebuilt.
 18 Le newetekan-îş tebʕen, şerrî nawxo zor kewte mentiqey ême-we. Zortirîn şerrî ba biłêyn nawxo le mentiqey Xelekan û Dûkan û ewane bû sałî newet û şeş û newet û ḥewt û ewane.
In the 90s too, the civil war affected our region a lot. The biggest part of the civil war took place in the region of Khalakan and Dukan during ninety six and ninety seven and around then.
 19 Ee, layenî xedemat û ewane-ş-ewe xizmetguzarîy başî tê da heye êsta. Yanî teqrîben hemû cade û kołanekanî qîrtawe-w konkrît kirawe, şose-w şitî bo kirawe-w, zorbey cadekanî-şî ba biłêyn rûnak kirawnetewe. Yanî głop û {în her wa} tê da ye. Teqrîben tewawî daîrî hikûmî tê da ye.
Regarding the services and such things, there are good services there now. That is, almost all of its streets are now asphalt and concrete, it has been macadamized and such, and most of its streets are so to say enlightened. That is there are lamps in them. There are almost all of the public offices in it.
 20 Ḥeta be rewze-w dayenga-w ewane, dû mektebî îptîdaî tê da ye{s}. Mektebeçî ba biłêyn nawendî tê da ye, mektebeçî amadeyî tê da ye.
There is even kindergarten and day-care and the like, there two primary schools. There is a secondary school, there is one high school.
 21 Ta êsta-ș komełek çêșeyî her çende her mawe, bo nimûne, ta em sałî rabirdû-ș yêke le çêșe sereçîyekanî ba biłêyn aw bû.
Nevertheless, up until now there are still a number of problems persisting, for instance, until this past year one of the major problems was about water.
 22 Êsta çêșey awekey teqrîben tsareser bûwe, em sał du sê bîrî bașî bo lêdra-w, êsta teqrîben çêșey awî çareser bûwe.
Now the problem of water has more or less been resolved, this year several good wells were dug, now the problem of water has nearly been resolved.
 23 Gewretirîn çêșey êsta mewziʕî tapo ye. Tapoy niye, xełkekey ba biłêyn, zor ḥa/ zor ḥala da natwanin mustefîd bin le mewziʕî ʕerze-w.
The biggest problem now is the issue of land titles. There is no deed office, and the people in many cases cannot benefit from the issue of the land, so to say.
 24 Ca komełek çêșeyî beynî șarewanî û zeraʕe heye. Dû daîre-n bełam, hendek kat xełik miḥewele deka xanûy bika, șarewanî rêgeyan pê nada, be ḥesabî ewey ke ewane ʕerzî ziraʕî-n.
So there are a number of problems between the municipality and the office of agriculture. They are two public offices but when sometimes the people try to build houses, the municipality does not allow them, on the grounds that these are agricultural lands.
 25 Bełam êste, le miḥawele da-n ke ew çêșaney beynî șarewanî û zeraʕe-ș yekla kenewe.
But now, they are making efforts so that the problems between the municipality and the agriculture office are resolved.
 26 Tebʕen, be ḥukmî ewey ladêyekanî amadeyîyan tê da niye, ziyatir ew telebaney ke dêne mutewesitey, yan ewaney ke le mutewesit derdeçin bo amadeyî, le ladêyekanewe dên bo ewê, bo yek, yek amadeyî {…}, bo amadeyî, bo xwêndinê. Ca ew telebane-ș zor car çêșeyî hatûçoyan heye.
Of course, because there is no high school in the villages, those students who arrive at the secondary school level, or those who graduate from the secondary school to go to high school, they come from villages to there, to one high school, to study. And these students often have the problem of transportation.
 27 Zor dzar, ba biłêyn hawkarîyan dekrê, pas û șityan bo decîrê. Yan, mudîr naḥiya, ya le rêy ḥîzbî-yewe pasyan bo dabîn deken û îtir bew șêweye xwêndinekeyan deken.
They are often helped, there are buses and things being hired for them. Either through the head of the district or through the intermediary of the parties they provide them with buses and in this way they continue their studies.
 28 Emin wekû xom, lewane ye ziyatir le teqrîben bîst sał, ziyatir le bîst pênc sał-iș lêwê jiyawim.
Myself, I may have lived there for more than twenty five years.  
 29 Fetreyeçî mindałîm, teqrîben ta temenî ḥewt-ḥeș sal, ḥew sałîm lewê bûm.
For a period of my childhood, approximately until seven years of age, I was there.
 30 Duwatir-îș sê-çwar salek raguwazrayn, çûyne Ḥacîyawa ewane le heșta-w heșt, newet û dû gerraynewe. Lew kate-ș-ewe her lewê bûm.
Afterwards, for three-four years we were deported, we went to Haciawa in ‘88, we returned in ‘92. Since then I have always been there.
 31 Yanî lew kate temenim/ teqrîben de-duwazde sał bûm, le yekî/ le șeșî îptîdaî-yewe hatînewe ewê lewê xwêndim ta șeșî amadeyî-ș-im tewaw kird. Duwatir-îș camîʕe-m tewaw kird. Her çûme-w ewê, lewê teʕîn bûmewe.
That is back then I was about ten or twelve years old, from the sixth year of primary school we came there, I studied there till I completed the sixth year of high school. Later on I completed university. I went to there, I was appointed there.
 32 Mamosta-y lewê êsta?                   
You are a teacher there now, right?
 33 Êsta lewê mamosta-m. Ta ew teqrîben/ le sałî dû hezar û çwar, ke le camiʕe texerûcim kird lewê teʕîn bûmewe ta wekû dû hezar û sênze, lewê mamostay iʕdadî bûm.
I am a teacher there now. In two thousand and four, when I graduated from the university, I was appointed there and till 2013 I worked there as a secondary school teacher.
 34 Her lewê-ș jiyawim, xizm û kesûkar û ewaneman hemûy lêwê ye, ême xoman her xelçî mentîqeke-ș-în.
I have always lived there, all our relatives and close friends are there, we ourselves are from this region.  
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com